Kamerik (kijk ook eens bij NIEUWS)

logo_parochie_hippolytus_570x224De geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus in Kamerik heeft sinds de installatie van de nieuwe parochie Pax Christi een pastoraatsgroep. Daarmee sluit zij aan bij de ontwikkelingen in alle geloofsgemeenschappen van deze parochie.
In de voormalige parochie van de H. Hippolytus bestond al wel het pastoraal overleg. In dit overleg waren alle werkgroepen vertegenwoordigd. Daarin werden belangrijke zaken die de parochie aangaan samen overlegd en uitgewisseld.
In de pastoraatsgroepen komen weer alle werkvelden samen. Dan gaat het om de werkvelden: leren, vieren, dienen, vorming & toerusting.
Bovendien komen in de pastoraatsgroep de vragen samen die leven in de gemeenschap met betrekking tot de inhoud en het vormgeving van het kerk zijn.

Naast de pastoraatsgroep functioneert ook de lokatieraad. Deze heeft een meer beherende en voorwaardescheppende taak. De zaken die met financieën en gebouwen te maken hebben horen hier thuis. Een goede samenwerking tussen lokaatieraad en pastoraatsgroep is vanzelfsprekend.
De samenstelling van de pastoraatsgroep is als volgt:

Dienen (MOV en diaconie): Mw T Bijsterbosch
Dienen (wijkcontact en pastoraat): Mw Marjan Okkerman-Drost
Vieren: Peter Rijnbeek
Communicatie: Vacant
Pastoraal team: Mw Janneke Stam
Notulist: Mw Renée van der Putten

Dit betekent ook dat elke parochiaan bij de leden van de pastoraatsgroep zijn of haar vragen neer kan leggen die op het functioneren van de geloofsgemeenschap betrekking hebben. Dan kan de pastoraatsgroep bekijken hoe met zo’n vraag om te gaan.

De lokatieraad bestaat uit::

Voorzitter: Gerard Voorbij
Secretaris: Mw. Nelina van Breukelen
Penningmeester: Mv. Nel Bouwman – Jacobi
Bouwzaken: Paul van den Boogaard
Lid: W. van Schie
Rekeningen en stipendium: NL36RABO0331100177
Kerkbijdrage: NL47RABO0331102404

Wij hopen zo een echte ondersteuning te geven aan de ontwikkeling binnen de geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus.