Kamerik (kijk ook eens bij NIEUWS)

logo_parochie_hippolytus_570x224De geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus in Kamerik heeft sinds de installatie van de nieuwe parochie Pax Christi in 2012 een pastoraatsgroep en een locatieraad. Daarmee sluit zij aan bij de ontwikkelingen in alle geloofsgemeenschappen van deze parochie.
In de pastoraatsgroepen komen alle werkvelden samen. Dan gaat het om de werkvelden: leren, vieren, dienen en kerkopbouw. De pastoraatsgroep bestaat uit 5 leden en komt elke 2 maanden bij elkaar met alle pastoraatsgroepen uit de parochie. Daarnaast komen de vragen samen die leven in de gemeenschap met betrekking tot de inhoud en het vormgeving van het kerk zijn.
Dit betekent ook dat elke parochiaan bij de leden van de pastoraatsgroep zijn of haar vragen neer kan leggen die op het functioneren van de geloofsgemeenschap betrekking hebben. Dan kan de pastoraatsgroep bekijken hoe met zo’n vraag om te gaan. Wij hopen zo een echte ondersteuning te geven aan de ontwikkeling binnen de geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus.

Naast de pastoraatsgroep functioneert ook de locatieraad. Deze heeft een meer beherende en voorwaardescheppende taak. De zaken die met financie├źn en kerkgebouw en parochiecentrum te maken hebben horen hier thuis.
De locatieraad bestaat uit 5 mensen en komt 1 keer per 2 maanden bij elkaar.

Een goede samenwerking tussen locatieraad en pastoraatsgroep is
vanzelfsprekend en structureel komen zij 1 of 2 keer per jaar officieel samen om zaken waar de afzonderlijke groepen mee bezig zijn met elkaar te delen.

De samenstelling van de pastoraatsgroep en de locatieraad vindt u via deze link.