Welkom in de geloofsgemeenschap Meije Zegveld

foto-kerktorenOns kerkje Onze Lieve Vrouw Geboorte aan de Meije 137 te Bodegraven is gebouwd in 1873. In de kerk is nog een mooi Maarschalkerweerd orgel dat stamt uit de eind 19-de eeuw. Wij kenmerken ons als een kleine maar hechte geloofsgemeenschap waar velen als actief vrijwilliger een steentje bijdragen aan het levendig houden van onze locatie binnen de parochie Pax Christi. In de zomerperiode is de kerk dagelijks open. Door de ligging aan de toeristische en mooie Meije-route wordt dit door velen gewaardeerd. Uit het gastenboek achter in de kerk blijkt namelijk dat men gewoon geniet van de vredige rust maar ook wel kiest voor een moment van bezinning.

De pastoraatsgroep

Sinds het jaar 2000 is in de geloofsgemeenschap van O.L.Vrouw Geboorte te Meije-Zegveld een pastoraatsgroep. De pastoraatsgroep draagt zorg voor de coördinatie van het pastoraat in de geloofsgemeenschap. Zij zijn benoemd door de Bisschop en vervullen als vrijwilligers een centrale rol in de pastorale taakvelden, zoals Diaconie – pastoraat – catechese en liturgie. Zij vormen een brug tussen de pastores en de dagelijkse praktijk in de geloofsgemeenschap. Door hun bekendheid, omdat zij in die geloofsgemeenschap wonen, zijn zij voor veel mensen hét gezicht van de geloofsgemeenschap.

Samen met de vele vrijwilligers proberen ze, vanuit het Evangelie, dienstbaar te zijn aan iedereen. Ze komen een keer per maand, in vergadering, bijeen met een van de pastores. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met hen op.

Speciaal voor jongeren in Meije-Zegveld is er ook “de club“.

De pastoraatsgroep bestaat uit de volgende personen :

Dhr. M. Voorend
06-5766 6416
Voorzitter
Kerkopbouw
Pastor mw. J. Stam
Tel. 0348-203012
secr@parochiepaxchristi.nl
Pastoraal team
Vacature Taakveld: Dienen
mw. A. van der Burg
06-4882 9274
Taakveld Vieren
mw. I. Spruit
06-3383 6810
Taakveld Leren

De locatieraad

Deze heeft een ondersteunende taak voor het goed laten functioneren van onze geloofsgemeenschap. Dit houdt in het beheer van de gebouwen, terreinen en het kerkhof. Maar ook een hierbij horend gezond financieel beheer.

De locatieraad bestaat uit de volgende personen :

Voorzitter Ike Bos
Secretaris Dick Fierens
Penningmeester Joep Nollet

P.C.I. OLV Geboorte

De parochiële Caritas Instelling heeft een ANBI status met als
RSIN/fiscaal nummer 82412963. De P.C.I. heeft een bestuur dat bestaat uit 3 bestuursleden; een voorzitter,een secretaris, en een penningmeester. Bestuursleden van een P.C.I. worden door de bisschop benoemd.
Postadres : Meije 137, 2411 PN Bodegraven