Leren

Het leven dat wij leven roept vaak veel vragen op. Wat gebeurt er? Wat betekent dit? Wat wordt er van mij gevraagd? Dit zijn vragen die ieder mens zich stelt. Wie gelovig is, zoekt of er ook binnen het christelijk geloof bruikbare antwoorden zijn op deze vragen. Deze antwoorden, hoe voorlopig ook, helpen om richting te vinden voor hoe je het best kunt leven.

Net als het leven zelf is het christelijk geloof niet eenvoudig en meteen duidelijk. Integendeel het leven is, net als het geloof, een groot geheim dat ontdekt wil worden. Daarom is het belangrijk dat wie gelovig leeft zich in het geloof verdiept. Vanuit de parochie Pax Christi bieden we daarbij ondersteuning. Steeds wordt daarin gezocht naar verbinding tussen het eigen leven en het geloof.

De meest bekende vorm van ‘leren’ is de voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten (het Doopsel, de Eerste Communie, het Vormsel en het Huwelijk). Binnen de parochie Pax Christi zijn er ook andere vormen van leren. Dit gebeurt in kinderwoorddiensten, na-vormselgroepen, Geloven Nu-groepen voor volwassenen. Daarnaast worden er bezinningsavonden, inspiratieavonden en filmavonden georganiseerd voor belangstellenden of als toerusting voor vrijwilligers.