Contactgegevens Meije Zegveld

Onze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN Bodegraven,

Secretariaat: mw. Rosita Spruit-Zandvliet
Telefoon 06-4654 6572
E-mail: secr.meijezegveld@parochiepaxchristi.nl

Pastoraatsgroep
Voorzitter/Kerkopbouw dhr. Mike Voorend 06-5766 6416
Leren: mw. Irma Spruit 06-3383 6810
Vieren mw. Aniek van der Burg 06-4882 9274
Dienen: vacature
Pastoraal Team: Pastor mw. Janneke Stam 0348-203 012
Lid mw Marga Schouten 0172-685 531

 

Locatieraad
Voorzitter: dhr. Ike Bos 0172-685 754
Secretaris: mw. Rosita Spruit-Zandvliet 06-4654 6572
Penningmeester: mw. Tina Dijkshoorn 06-1078 0179
Lid dhr. Joep Nollet 0348-691 212

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage:
NL20 RABO 0341 9019 97 RSIN/Fiscaal nummer: 823573473