Contactgegevens Meije Zegveld

Onze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN Bodegraven,

Secretariaat: Joep Nollet
Telefoon 0348-691212
E-mail: secr.meijezegveld@parochiepaxchristi.nl

Pastoraatsgroep
Voorzitter/Kerkopbouw dhr. M. Voorend 06-5766 6416
Leren: mw. I. Spruit 06-3383 6810
Vieren mw. A van der Burg 06-4882 9274
Dienen: vacature
Pastoraal Team: Pastor mw. J. Stam 0348-203 012
Lid mw M. Schouten 0172-685 531

 

Locatieraad
Voorzitter: dhr I. Bos 0172-685 754
Secretaris: dhr D. Fierens 0348-691 925
Penningmeester: dhr J. Nollet 0348-691 212

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage:
NL20 RABO 0341 9019 97 RSIN/Fiscaal nummer: 823573473