Welkom in de geloofsgemeenschap van Woerden

Woerden pastoraatsgroep

Welkom op de website van geloofsgemeenschap van de heilige Bonaventura, een onderdeel van de Pax Christi parochie. De H. Bonaventura, 1221-1274, was een Italiaanse franciscaanse theoloog en filosoof en werd geboren onder de naam Giovanni di Fidanza.

In het centrum van Woerden staat, aan de Rijnstraat  op nummer 56 (de kerk zelf heeft nummer 60), onze kerk. De kerk is gebouwd in 1892 door architect Nicolaas Molenaar sr. en geldt als een van zijn belangrijkste werken. Het is een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebaseerd op de vroege Franse gotiek. De kerktoren is 77,2 m hoog en staat daarmee op de 32ste plaats van de lijst van hoogste kerktorens in Nederland. De toren wordt bekroond met een scherpe naaldspits met flankerende torentjes. Deze domineert van verre het profiel van Woerden. In de kerk bevinden zich drie orgels. Het hoofdorgel is gebouwd door Jos Vermeulen, welke in 1921 in gebruik werd genomen. Het orgel in het rechter transept is ook van Jos Vermeulen en is afkomstig uit een in 1988 gesloopte kerk in Tilburg. Het kleine orgel links naast het liturgisch centrum is het Wortman orgel. De heer Wortman heeft het zelf gemaakt en geschonken aan onze kerk. De kerk is een rijksmonument.

Bonaventura betekent: De weg die de Geest naar God voert. Met deze betekenis is onze kerk een ontmoetingsplaats waarin wij met een eigen gezicht binnen de samenleving, lief en leed willen delen middels vieringen. Samen met het pastorale team en onze vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.

Locatieraad
Het parochiebestuur heeft een Locatieraad ingesteld die het beheer van de geloofsgemeenschap H. Bonaventura als taak heeft. De Locatieraad heeft een voorwaarde scheppende taak.

Pastoraatsgroep
Deze werkgroep, bestaande uit vrijwilligers die een opdracht van de bisschop hebben gekregen, is gestart in 2001. Zij ondersteunen de pastores bij het uitvoeren van hun pastorale werk. Het is fijn dat het pastorale werk binnen de geloofsgemeenschap en parochie op bredere wijze gedragen kan worden en er meer gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de opbouw van de kerkgemeenschap.

De pastoraatsgroep heeft als taak het signaleren van pastorale behoeften, noden en wensen. Ze houden zich bezig met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid en het (helpen) opzetten van pastorale activiteiten. Als zodanig werken ze mede aan het ondersteunen en begeleiden van andere werkgroepen die in de parochie actief zijn.

Locatieraad locatieraad.woerden@parochiepaxchristi.nl
Voorzitter: Thijs Schasfoort t.schasfoort@parochiepaxchristi.nl
taak: algemene zaken
Secretaris: Thilly Hendriks-van Dam t.hendriks@parochiepaxchristi.nl
taken: Algemene secretariaatswerkzaamheden locatieraad, ledenadministratie, aansturing secretariaat en polisbeheer verzekeringen.
Penningmeester: vacant
tijdelijk:
Kees van Dijk

penningmeester parochiebestuur c.vandijk@parochiepaxchristi.nl
taken: Financiën H. Bonaventura, collectetellers, kerkbalans en  kascommissie.
Bouwzaken
vastgoedbeheer
:
Jos van Schie j.vschie@parochiepaxchristi.nl
taken: Beheer begraafplaats Hoge Wal, inkoop, kerkverhuur, onderhoudscommissie, schoonmaakpastorie/parochiezaal, tuinonderhoud en verzekeringen.
Facilitaire zaken Theo van Rijnsoever t.vrijnsoever@parochiepaxchristi.nl
taken: bloemendames, koffieschenkdames, kostergroep, dirigenten, koren, postduiven en coördinator gastvrouwen/gastheren.

 

De Pastoraatsgroep bestaat uit de volgende personen:

Leren: vacature
Dienen: mw. J. Arts 0348-416 249
Opbouw: mw. J. Zijdemans 0348-415 789
Vieren: mw. L. Droogh 0348-415 845
Kerkopbouw mw. R. Beving 0348-417 408
Pastoraal Team: Pastor mw. J. Stam 0348-203 012