Leren in Kamerik

Heilig Doopsel.
Doop van Jan Julius in de H. HippolytusIn de geloofsgemeenschap Kamerik worden geen vaste doopdatums vastgesteld.
Indien u uw kind wilt laten dopen wordt u verzocht het doopformulier onder het kopje: ‘Contact‘ volledig in te vullen en te verzenden.
Bij de vraag: ‘Gewenste doopdatum‘, vult u in: doopviering in Kamerik. In overleg met de pastores wordt er dan een doopdatum vastgesteld.
U wordt uitgenodigd voor de catechesebijeenkomst voor de ouders. Er wordt met elkaar gesproken over de betekenis van de doop.
De ‘Kamerikse’ doopouders stellen met elkaar het boekje met de liturgie van de doopviering samen. Op een andere avond volgt er dan een doopgesprek met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. Ook het boekje wat dan in concept klaar is zal dan besproken worden.

Eerste Heilige Communie
In de geloofsgemeenschap Kamerik wordt er één maal in de twee jaar de Eerste Heilige Communie gevierd. Kinderen in groep vier of hoger zijn daarbij van harte welkom.
De voorbereiding vindt plaats via de basisschool ”De Wijde Blik”.
De kinderen gaan zelf met de voorbereiding aan de slag op school en thuis, samen met een pastor en een werkgroepje. Ook de ouders worden bij de voorbereiding betrokken; U bent daarbij heel belangrijk!
Indien uw kind elders op een school zit kunt u hem/haar ook daarvoor opgeven. Het daarvoor bestemde formulier vindt u onder het kopje: ‘Contact’.

Heilig Vormsel
Voor brugklassers en ouderen is het elk jaar mogelijk het H.Vormsel te ontvangen. Wanneer en waar dat in 2019 zal zijn is nog niet bekend. Informatie daar over volgt later. Middels het formulier wat u vindt onder ‘Contact’ kunt u uw kind aanmelden.
U wordt uitgenodigd voor de catechesebijeenkomst voor de ouders.