Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Pax Christi.

De Parochie Pax Christi wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen Heilige Hippolytus Kamerik  ● Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije Zegveld ● St. Franciscus van Assisië Oudewater ● H. Bonaventura Woerden.

Op deze website vindt u informatie over het vieren van de liturgie. Onder leren staat informatie over het verdiepen van onze kennis over o.a. de sacramenten, en onder dienen leest u meer over onze dienstbaarheid aan de samenleving. Ook vindt u praktische informatie over de bemensing van het pastoraat en het bestuur.

Visie

Bij de vorming van onze nieuwe parochie per 1 januari 2012 is de volgende visie geformuleerd.

Centraal staat de wens te komen tot ‘Een plek waar God wonen kan’. Ontleend aan het lied van Huub Oosterhuis ‘Ik zal niet rusten’. Het lied daagt de mensen uit om actief een bijdrage te leveren aan een wereld die humaan en vol vrede kan zijn.

Lees verder over Parochie Pax Christi