Contactgegevens Oudewater

St. Franciscus van Assisiƫ, Kapellestraat 13, 3421 CT Oudewater
Secretariaat: Lia Burggraaf / Anja Boere
Openingstijden: dinsdag en donderdag: 09.00 tot 11.30 uur.
Maandag, woensdag en vrijdag gesloten.
Telefoon: 0348 – 56 15 93
E-mail: secretariaat geloofsgemeenschap Oudewater

Pastoraatsgroep
Pastoraal team: Pastor mw. Janneke Stam 0348 – 20 30 12
Voorzitter: vacature
Leren: mw. Yvonne van Dijk 06 – 15 21 28 03
Vieren: mw. Lida Baars-Spanenburg 06 – 16 35 85 81
Dienen: mw. Ineke Giese 06 – 12 23 32 48
Locatieraad
Voorzitter: Raymond, bereikbaar op: 0348 – 78 53 28
Secretaris: mw. Melinda de Bree-van Dijk 06 – 57 17 63 31
Penningmeester: dhr. Kees van Dijk 06 – 52 67 80 07
Kosters
Contactpersoon: dhr. Cees Jongeling 06 – 51 19 08 18
Onderhoud
dhr. Chiel van Dijk
Kerkhofcommissie
FinanciĆ«n: dhr. Kees van Dijk 06 – 52 67 80 07
mw. Nelleke den Boer-Strien 06 – 25 04 21 80
Voorzitters
Stuurgroepen
Dienen: mw. Joke Oorschot 0348 – 56 32 97
Leren: mw. Marja Stalvord 06 – 57 67 22 42
Vieren: mw. Lida Baars-Spanenburg 06 – 16 35 85 81

Kopij voor het parochiemagazine kunt u e-mailen naar de redactie.

Nieuws voor de pagina’s van Oudewater op deze website kunt u e-mailen naar Sandra de Raad.

 

Voor het betalen van rekeningen en stipendium:
Bankrekening: NL 11 RABO 0141 0026 46
RSIN/Fiscaal nummer: 823573473

Kerkbijdragen:
Bankrekening: NL 83 RABO 0141 0055 21
RSIN/Fiscaal nummer: 823573473