Dienen in Kamerik

Oog en oor zijn van de parochie: Wil een parochie als kerkgemeenschap functioneren dan is het noodzakelijk dat er een onderlinge band in stand wordt gehouden. Nu parochianen minder vaak de kerk bezoeken en eigenlijk alleen in een bijzondere situatie aan huis bezoek krijgen van de pastor, is het moeilijker dan voorheen om binnen de parochie die onderlinge verbondenheid gestalte te geven. Daarom werken we met wijkcontactpersonen, dit zijn parochianen die in een kleiner wijkgedeelte contact onderhouden met hen die in het betreffende gebied als parochiaan staan ingeschreven en met eventuele andere belangstellenden. Zij brengen de parochiemagazines en de kerkbalans rond. Ze proberen oog te houden voor wat er in de wijk gebeurt en wat er bij de parochianen leeft en tonen belangstelling en betuigen hun medeleven op markante momenten in het leven.
Via de link ziet u wie de coördinator van het wijkcontact is.

Parochiële Charitas Instelling,
“Hebt u aan het einde van uw geld nog een stukje maand over?”
HELPEN WAAR NODIG IS,
Het is maar al te bekend, dat ondanks de huidige welvaart, er ook mensen zijn, die beneden de “armoedegrens” leven en dat er tallozen zijn die zich eenzaam en /of verlaten voelen. We hebben het niet meer over de “armen”, niemand wil zo genoemd worden, maar dat er behoefte is en blijft aan hulp, zowel geestelijk als financieel, staat als een paal boven water.
Het is de Parochiële Charitas Instelling ( P.C.I.) die daarbij kan bemiddelen. Wat we ook weten, is dat het juist die mensen zijn, die zichzelf niet aanmelden. Verkommering dreigt dan en dat is wat de P.C.I. wil voorkomen. Want vaak kan er daadwerkelijk iets aan gedaan worden.
WILT U MEER WETEN?
Neem dan contact op met het bestuur van de P.C.I.
Contact persoon (volg de link),
Functie vacant

MOV van de Hippolytus gemeenschap
Ook in onze gemeenschap is een afdeling van het MOV.
Missie, Ontwikkeling, Vrede
Dat zijn de kerntaken van ons, wij doen jaarlijks inzamelingen en vieringen voor dit doel. Jaarlijks is er een door het bisdom voorgesteld project wat door ons wordt uitgewerkt en waar we geld voor inzamelen.
Voor vragen of info kunt U bij onze vertegenwoordiger terecht.