Mariakalender 2022

Info vanuit het parochiecentrum Kamerik

De Mariakalenders 2022 zijn binnen en staan in het voorportaal van de kerk. De kosten, € 12,00, kunt u contant betalen bij een toezichthouder, koster of beheerder parochiecentrum.

Als u geen contant geld heeft dan kunt u uw naam en (mail)adres op de lijst noteren en ontvangt u een rekening om de kosten te voldoen.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de kerk te komen/gaan, dan kunt u bellen naar Hilde-Mieke Gielen ( 0651334442.

De Mariakalender + rekening wordt dan thuis bezorgd.

Voldoende mogelijkheden om ook dit jaar een Mariakalender aan te kunnen schaffen.

Uit het infoblad Kamerik

Kerktelefoon

De locatieraad wil de beschikbaarheid van de kerktelefoon onder uw aandacht brengen. In deze coronaperiode is het niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan, maar u wilt misschien wel de kerkdienst volgen. Dit kan met de kerktelefoon. Er wordt dan een kastje geïnstalleerd bij u thuis, waarmee u mee kan luisteren. De kosten zijn € 25 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Voorbij 06-51844727


Op de pagina NIEUWS is te vinden welke activiteiten wel en niet doorgaan i.v.m. corona maatregelen.

Parochie-contactgroep geloofsgemeenschap H.Hippolytus
Het doel is om te proberen, daar waar nodig is, aandacht en zorg te schenken aan parochianen, die dit op prijs stellen. Deze groep zet zich in voor de parochie door bezoek aan:

  • ouderen, die aangegeven hebben, dit op prijs te stellen
  • parochianen, i.v.m. een ziekenhuisopname
  • parochianen, die om andere redenen een bezoek fijn vinden.

De Parochie-Contactgroep bestaat nu uit: Tine den Blanken, Anneke van ’t Hoofd, Greet Zwetsloot, Ria van der Gun en Tiny de Bruijn, met als voorzitter Fien van Beek. Zijn er parochianen, hetzij uzelf of iemand uit uw omgeving, die een bezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fien van Beek, telefoon 0348-401986. De Parochie-Contactgroep hoopt en wenst dit mooie werk nog vele jaren met elkaar te kunnen blijven doen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com