Oudewater

kerk_gewelfWelkom in de geloofsgemeenschap van Oudewater.
Welkom op de website van geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië te Oudewater, een onderdeel van de Pax Christi parochie.
In het centrum van Oudewater staat, aan de Kapellestraat op nummer 13, het rijksmonument de St. Franciscuskerk. Een markant, voor Oudewater beeldbepalend, gebouw waarin wij graag een ontmoetingsplaats willen zijn met een eigen gezicht binnen de samenleving en lief en leed willen delen middels vieringen.
Samen met het pastorale team en onze vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.
Wij nodigen U van harte uit een kijkje te nemen op onze site.
Daarnaast zien wij U graag in onze vieringen of voor een bezoekje aan ons prachtige kerkgebouw.

Pastoraatsgroep
Sinds 2001 functioneert in onze geloofsgemeenschap een aantal vrijwilligers die de pastores ondersteunen in het uitvoeren van hun pastorale werk. Hierdoor wordt het pastorale werk binnen de parochie op bredere wijze gedragen en daarnaast wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkgemeenschap als belangrijke waarde gezien.
Het betekent tevens dat deze groep er zorg voor kan dragen dat de continuïteit in de parochie voortgang vindt als om wat voor reden de pastorale beroepskrachten wegvallen.
De pastoraatsgroep heeft als taken het signaleren van pastorale behoeften, noden en wensen. Ze houden zich bezig met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid en het (helpen) opzetten van pastorale activiteiten. Als zodanig werken ze aan het ondersteunen en begeleiden van groepen die in de parochie actief zijn.

De pastoraatsgroep Oudewater bestaat uit de volgende personen:
Mw. Janneke Stam, pastoraal team;
– Voorzitter > vacature;
Mw. Yvonne van Dijk, aandachtsveld Leren;
Mw. Lida Baars-Spanenburg, aandachtsveld Vieren;
Mw. Ineke Giese, aandachtsveld Dienen.

Locatieraad
Voor de facilitaire ondersteuning van het pastorale werk in onze geloofsgemeenschap is er een locatieraad in het leven geroepen. De locatieraad is belast met het voorwaarden scheppend beleid ten dienste van de uitoefening van de pastorale zorg in de parochie.
Dit betekent dat zij belast is met het beheer en in goede staat houden van de gebouwen, terreinen en overige voorzieningen, de financiën goed beheert en bestemt en hierover rekening en verantwoording aflegt aan het parochiebestuur Pax Christi.
De locatieraad organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de geloofsgemeenschap activiteiten te doen plaatsvinden.

De locatieraad Oudewater bestaat uit de volgende personen:
– Voorzitter Raymond, algemene zaken, communicatie, contacten met Stichting Reddingsplan
Secretaris Mw. A.W.E. de Bree – van Dijk (Melinda), contactpersoon secretariaat, regelt verhuur kerk en ’t Heilig leven
– Penningmeester Dhr. C.A.J. van Dijk (Kees), financiën, restauratie

Huur zaaltje ‘Het Heilig Leven’
Zoals u wellicht weet kunt u het Heilig Leven huren.
Het Heilig Leven is het zaaltje naast de pastorie in Oudewater.
Een gezellige en betaalbare locatie voor uw feestje, workshop of vergadering.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Werkgroep Beheer > Onderhoud
Wij vallen direct onder de locatieraad en bestaan uit :
– M.G. Sangers (Ries), voorzitter/secretaris;
– M.J.M. van Dijk, bouwkundige zaken;
– M.A.J. Vlooswijk, techniek.

Vanuit Bisdom Rotterdam worden wij terzijde gestaan door E.D. Bruin (Edgar), alsmede door het parochiebestuur, bouwzaken L.W. Smit (Leonard).

Tijdens restauraties werken we samen met de restauratiecommissie waar ook een
lid van de onderhoudscommissielid deel vanuit maakt.

Regelmatig is er overleg met de afdeling Monumenten van de Gemeente en met de Monumentenwacht Utrecht.

Contactpersoon: Chiel van Dijk

Werkgroep Beheer > Kosters
De functie van koster wordt uitgeoefend door een aantal vrijwilligers verenigd in het St. Franciscus kostersgilde Oudewater.
De kosters hebben als taak om de vieringen en diensten in het kerkgebouw of de kerkhofkapel voor te bereiden en te ondersteunen bij de uitvoering.
Eenmaal per maand helpen de kosters bij het voorbereiden van de viering in de Wulverhorst.
Daarnaast zorgen de kosters voor de versiering van de kerk in hoogtijdagen, klein onderhoud/voorraadbeheer van aan vieringen gerelateerde attributen.

In tegenstelling tot het verleden verleent het kostersgilde geen ondersteuning bij andere activiteiten in het kerkgebouw zoals bij verhuur of bezoek aan ons kerkgebouw.
De betreffende commissies of personen die toegang tot het kerkgebouw willen verkrijgen kunnen dit het beste regelen tijdens de aanwezigheid van het secretariaat, dan wel aanvullende acties ondernemen richting een sleutelverantwoordelijke die toegang kan verlenen.

Als aanspreekpunt heeft het kostersgilde een onderscheid gemaakt tussen uitvaart gerelateerde vieringen en overige vieringen.
Uitvaart: Dirk Baars, T: 06 – 55 69 42 15
Overig: Cees Jongeling, T: 06 – 51 19 08 18