Present zijn voor een ander, tijdens de 40­-dagentijd voor Pasen

De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en vasten. Maar het is ook een tijd waarin mensen uit kerken in beweging komen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stichting Present Woerden wil dit graag voor u regelen.

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. We werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties en Lees verder

De Pax Christi app is nu ook bereikbaar op uw computer

Tegenwoordig biedt Donkey Mobile onze kerkapp niet alleen op mobiel of tablet aan, maar ook via web!
Klik op de afbeelding om naar de app van onze parochie te gaan. U komt dan op een pagina terecht waar u met dezelfde gegevens kunt inloggen als in de kerkapp.

Ga je mee naar Taizé?

Met jongeren van 18 tot circa 31 jaar samen een week lang ontmoeten, bidden, zingen en leven.

Aanmelden en meer informatie: J.Stam@parochioepaxchristi.nl

 

40-dagenretraite begint op 14 februari: de steen is weggerold

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paaszondag.

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door Rita Loyens. Over de retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel Lees verder

De vertrouwenspersoon is er ook voor u 

Het parochiebestuur en het pastoraal team staan voor een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Denk aan bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude, machtsmisbruik of belangenverstrengeling. In dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de parochie betrokken is, zoals Lees verder