Vormselviering 4 februari 2023

Weet u het nog?
De dag dat u het Heilig Vormsel ontving?
Of dat uw kind deze stap zette?

Aanstaande zaterdag is het zover dat jongeren uit onze gehele parochie ook deze stap willen zetten. Hoe fijn zou het zijn als we dit met veel parochianen opnieuw mee mogen maken en we zo ook de jongeren steunen met de keuze die ze maken. De bisschop doet o.a. de overweging en het koor JuDeo met Combo speelt mooie, toepasselijke liederen.

U bent van harte welkom op zaterdagavond  4 februari om 19:00 Bonaventurakerk te Woerden. De verwarming gaat aan!

House of Hope – ontmoeting en ontspanning

Al bijna 10 maanden opent House of Hope iedere dinsdagmorgen en donderdag-middag haar deuren (in de Woerdense Opstandingskerk) voor statushouders en vluchtelingen die in gemeente Woerden wonen. We zijn dankbaar voor de mooie ontmoetingen die we in die maanden mochten hebben. We zijn ook dankbaar dat we steeds meer mensen mogen verwelkomen! Samen creëren we zo Lees verder

Impulsdag vrijwilliger in de Kerk

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Lees verder

De temperatuur in onze kerken

Natuurlijk willen we iedereen van harte een warm welkom heten in onze kerken en dat de vieringen ons in vuur en vlam mogen zetten om geïnspireerd te worden. Tegelijk kennen we allemaal de problematiek rond de energiecrisis. Weten we allemaal dat de buitentemperatuur in de winter niet hoog is. Maar zeker begrijpen we ook dat grote gebouwen niet gemakkelijk verwarmd kunnen worden.

Als Parochiebestuur, Locatieraad, Pastoraatsgroep en Pastoresteam proberen we zo creatief mogelijk met deze situatie om te gaan.

Iemand deed laatst het idee om u te vragen om een dekentje mee te brengen om over uw benen te leggen. Iemand anders bracht in om een extra warme trui aan te doen onder een dikke winterjas. Weer een ander wilde extra handschoenen/wanten en sjaals meebrengen om te leen achter in de kerk neer te leggen.

Alle creatieve ideeën zijn van harte welkom en laten we samen met elkaar proberen om zo de winter door te komen. Het is jammer als we vanwege de kou de kerk niet meer kunnen of willen bezoeken. Voor en met elkaar willen we een beetje zorgzaam zijn.

Klik hier om te lezen hoe dit in Woerden wordt ingevuld.

Corona richtlijn 12 oktober 2022

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen de aangesloten kerkgenootschappen zien welke maatregelen passen bij welke situatie.

De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, Lees verder