Kerken weer beperkt geopend

Vanaf 16 december zijn de kerken van de parochie Pax Christi gesloten geweest vanwege de naleving van de maatregelen van het RIVM en de overheid. Er was geen gelegenheid om een kaarsje te branden of in de kerk te zijn voor stil gebed.

Graag willen we weer de gelegenheid geven om de kerk te bezoeken en voor wie wil een kaarsje te branden bij Maria. Alle vier de kerken zijn daarom elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur weer toegankelijk. De H. Bonaventura in Woerden is ook op de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend.

We hopen vanaf 26/27 maart weer samen te kunnen vieren. Als het daadwerkelijk mogelijk is dan moet u zich voor deze vieringen aanmelden. Dit kan middels de website: www.meevieren.nl/parochiepaxchristi.nl

Uiteraard blijven we de richtlijnen volgen:

  1. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  2. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  3. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.
  4. Aan de bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen.
  5. We houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
  6. Van de toiletten kan geen gebruik gemaakt worden, tenzij het echt niet anders kan.

Vervolgens gaan we hopen dat we vanaf Palmzondag ook weer gezamenlijk kunnen gaan vieren. Het rooster wordt binnenkort gepubliceerd op de website. Tevens is het dan ook weer mogelijk te reserveren.

Uiteraard volgen we ook dan de aanwijzingen:

  1. Aanmelden voor de vieringen via www.meevieren.nl/parochiepaxchristi/   is noodzakelijk.
  2. Per viering kunnen 30 personen worden toegelaten.
  3. En verder de richtlijnen zoals hierboven beschreven.

Agenda

De agenda’s van de activiteiten in de parochie zijn op onderwerp gegroepeerd. In het menu links vindt u de verschillende agenda’s. Alle vieringen zijn te vinden op de pagina “liturgisch rooster”. Het programma van Zin in Film staat op een aparte pagina en er zijn pagina’s met uitleg en data voor dopen en eerste Communie.