Dienen oftewel Diaconie

Onder diaconie of dienen verstaan we het handelen vanuit en door de parochie, en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen, dat gericht is op

  1. het voorkomen,
  2. het opheffen of verminderen,
  3. het mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en
  4. het scheppen van rechtvaardige verhoudingen en het werken aan verzoening in kerk en samenleving.

We spreken ook wel van Dienst aan kerk en samenleving en pastoraat. Parochiële diaconie is: dat diaconale handelen dat in officieel beleid vanuit de parochie wordt georganiseerd ten behoeve van noodlijdenden in en buiten de parochie: werelddiaconie.