Contact

Centraal secretariaat:
Marie-Louise van Schieveen
Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden
Telefoon: (0348) 203 012
E-mail: secr@parochiepaxchristi.nl

Openingstijden:
Dinsdag, donderdag en vrijdag 09:00 uur t/m 12.00 uur

Pastoraal Team:
Pastor H. (Huub) Spaan: H.Spaan@parochiepaxchristi.nl
Pastor T. (Thijs) van Zaal T.Vanzaal@parochiepaxchristi.nl
Pastor mw. J. (Janneke) Stam J.Stam@parochiepaxchristi.nl
Pastor mw. A  (Annemiek) de Jong- van Campen a.dejong@parochiepaxchristi.nl

Telefonisch te bereiken via het secretariaat: 0348 – 20 30 12.

Voor echt dringende zaken belt u de uitvaart-coördinator:
06-53782533 uitvaart@parochiepaxchristi.nl

Noodnummer pastorale zorg:
06-8387 6633

Bestuur:
voorzitter: Pastor H. Spaan (H.Spaan@parochiepaxchristi.nl)
vice-voorzitter: dhr. A.G. Mastwijk.
secretaris: mw. G. Nederhof
penningmeester: dhr. C.A.J. van Dijk
lid/ communicatie: mw. P. Vossen
lid/ P&O: vacant
Lid/ Bouwzaken: dhr. L.W. Smit

Wilt u de kerk een schenking doen (legaat, testament), dan kunt u zich wenden tot dhr. C.A.J. van Dijk. E-mail: penningmeester@parochiepaxchristi.nl

Wilt u iets laten publiceren in het Parochiemagazine? Of heeft u vragen of opmerkingen over het magazine? E-mail: redactie@parochiepaxchristi.nl

Bank-/gironummer:
IBAN bankrekening: NL12 RABO 0166 3890 80
RSIN/Fiscaal nummer: 823573473

Webmaster/postmaster
Voor vragen en suggesties over deze website:
Peter Zijdemans, webmaster@parochiepaxchristi.nl