Contactgegevens Woerden

H. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden
Secretariaat: Lia Burggraaf
Openingstijden:

  • Dinsdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
  • Woensdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
  • Donderdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon: 0348-412817
E-mail: secretariaat geloofsgemeenschap Woerden

Pastoraatsgroep
Leren: vacature
Dienen: mw A. Arts 0348-416 249
Opbouw: mw. J. Zijdemans 0348-415 789
Vieren: mw. L.Droogh 0348-415 845
Kerkopbouw mw. R. Beving 0348-417 408
Pastoraal Team: Pastor mw. J. Stam 0348-203 012

 

Locatieraad locatieraad.woerden@parochiepaxchristi.nl
Voorzitter: dhr Theo van Rijnsoever 0348-752 257
algemene zaken
Secretaris: mw Thilly Hendriks-van Dam 0348-419 317
algemene secretariaatswerkzaamheden locatieraad, ledenadministratie, aansturing secretariaat en polisbeheer verzekeringen.
Penningmeester: vacant
financiën H. Bonaventura, collectetellers, kerkbalans en kascommissie
Bouwzaken: Jos van Schie 0348 419 464
begraafplaats, drukploeg, inkoop, kerkverhuur, koffieschenkdames, kostergroep, onderhoudscommissie, schoonmaakpastorie/parochiezaal, sleutelbeheer, tuinonderhoud en verzekeringen.
Facilitaire zaken vacant
bloemendames, dirigenten, koren, postduiven (mensen die post rondbrengen).

Voor het betalen van rekeningen (de rekeningen staan op naam van H. Bonaventura)
Bankrekening NL72 INGB 0000 0968 88
Kerkbijdrage: Bankrekening NL10 INGB 0001 8565 17
Graag de reden van uw betaling vermelden.
RSIN/Fiscaal nummer: 823573473 (geldt voor beide IBAN)

Kopij voor het parochiemagazine kunt u e-mailen naar de redactie.

Nieuws voor de pagina’s van Woerden op deze website kunt u e-mailen naar Peter Zijdemans