Contactgegevens Woerden

H. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden
Secretariaat: Lia Burggraaf
Openingstijden:

  • Dinsdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
  • Woensdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
  • Donderdagochtend: van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon: 0348-412817
E-mail: secretariaat geloofsgemeenschap Woerden

Pastoraatsgroep
Leren: vacature
Dienen: mw A. Arts 0348-416 249
Opbouw: mw. J. Zijdemans 0348-415 789
Vieren: mw. L.Droogh 0348-415 845
Kerkopbouw mw. R. Beving 0348-417 408
Pastoraal Team: Pastor mw. J. Stam 0348-203 012

 

Locatieraad locatieraad.woerden@parochiepaxchristi.nl
Voorzitter: dhr Theo van Rijnsoever 0348-752 257
algemene zaken, voorzitter Stichting Katholiek Belang (SKB)
Secretaris: mw Thilly Hendriks-van Dam 0348-419 317
algemene secretariaatswerkzaamheden locatieraad, ledenadministratie, aansturing secretariaat en polisbeheer verzekeringen.
Penningmeester: dhr. Ton Beving 0348-417 408
financiën H. Bonaventura, collectetellers, kerkbalans en kascommissie
Materiele zaken: dhr Jos van Schie 0348-419 464
begraafplaats, drukploeg, inkoop, kerkverhuur, koffieschenkdames, kostergroep, onderhoudscommissie, schoonmaakpastorie/parochiezaal, sleutelbeheer, tuinonderhoud en verzekeringen.
Facilitaire zaken dhr Ton Beving 0348-417 408
bloemendames, dirigenten, koren, postduiven en lid bestuur SKB.

Voor het betalen van rekeningen (de rekeningen staan op naam van H. Bonaventura)
Bankrekening NL72 INGB 0000 0968 88
Kerkbijdrage: Bankrekening NL10 INGB 0001 8565 17
Graag de reden van uw betaling vermelden.
RSIN/Fiscaal nummer: 823573473 (geldt voor beide IBAN)

Kopij voor het parochiemagazine kunt u e-mailen naar de redactie.

Nieuws voor de pagina’s van Woerden op deze website kunt u e-mailen naar Peter Zijdemans