Vieren in Kamerik

De inhoud van de vieringen en de zaken erom heen, zoals de koren, lectoren, kosters hebben 2 keer per jaar een afstemmingsoverleg, waarbij terug wordt gekeken op de vieringen die zijn geweest en vooruit wordt gekeken naar de vieringen die komen.
Het is belangrijk dat alle vrijwilligers die bij een viering betrokken zijn afgestemd zijn op elkaar.
Het afstemmingsoverleg wordt voorbereid door de liturgische werkgroep bestaande uit de pastor, afgevaardigde van de pastoraatsgroep en een lid.

Oogstdankdag
1 keer per jaar wordt er in september/oktober een speciale viering gehouden. Deze viering wordt voorbereid door een werkgroep.

Avondwake
?

Oecumenische vieringen
1 keer per jaar is er een oecumenische viering in de vredesweek.
Het ene jaar is het in de Ontmoetingskerk te Kamerik en de andere keer in de Hippolytuskerk.
De vieringen worden gezamenlijk voorbereid.