Koren in Kamerik

notenbalk569x156

Het huidige gemengd St. Hippolytuskoor bestaat sinds 1965. Vóór deze tijd bestond het koor uitsluitend uit mannen en werden er wekelijks Gregoriaanse Gezangen uitgevoerd.
In 1961 werd er onder de bezielende leiding van de heer W.J. de Valk, tevens schoolhoofd van de basisschool, een kinder/jeugdkoor opgericht.
Wekelijks repeteerden wij in de schoolbanken en is er een goede basis gelegd, qua Lees verder