Koren in Kamerik

notenbalk569x156

Het huidige gemengd St. Hippolytuskoor bestaat sinds 1965. Vóór deze tijd bestond het koor uitsluitend uit mannen en werden er wekelijks Gregoriaanse Gezangen uitgevoerd.
In 1961 werd er onder de bezielende leiding van de heer W.J. de Valk, tevens schoolhoofd van de basisschool, een kinder/jeugdkoor opgericht.
Wekelijks repeteerden wij in de schoolbanken en is er een goede basis gelegd, qua zangtechniek.
Om wat meer volume te krijgen en ook omdat enkele jongeren het koor weer verlieten, kwamen in 1963 enkele dames dit koor versterken.
In 1965 zijn we voor het eerst met de mannen samen gaan zingen. Niet iedereen was even enthousiast, maar Wil de Valk zette door!
Het eerste vierstemmige stuk wat we toen hebben uitgevoerd, was de H. Hart Mis; een compositie uit 1962 van het schoolhoofd, tevens dirigent en organist. Zo ontstond het huidige ”Gemengde St. Hippolytuskoor”.Het koor bestaat nu uit 25 leden en is onderverdeeld in 7 alten – 10 sopranen – 4 tenoren en 4 bassen. Wij repeteren wekelijks op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Marcel Kooijman is onze dirigent en Ronald Kooijman bespeelt sinds 2004 met veel enthousiasme het orgel. Wij ondersteunen wekelijks de religieuze vieringen op zondag. Daarnaast wordt er ook bij rouw- en trouwvieringen een beroep op ons gedaan.

Ons uitgebreide repertoire bestaat uit Gregoriaanse en Latijnse Gezangen, Nederlandse, Engelse en Duitstalige kerkmuziek en onlangs hebben we het Russische lied; Tjèbjè Pojiem van Dimitri Bortnianskt uitgevoerd. We zijn een hechte en trouwe groep en hopen ook u warm te maken om ons koor te komen versterken.
Om de eenheid binnen de groep te versterken, organiseren we eenmaal per jaar een barbecue. Ook de oud/ereleden worden hierbij uitgenodigd. Contactpersoon van het St. Hippolytuskoor is Bep van Bemmel,
Bep zoekt wekelijks de liederen uit die bij de lezingen en het thema van de viering passen. Zij wordt hierbij ondersteund door onze dirigent Marcel Kooijman.
Het voltallige bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter Joop Vernooij
Secretaris Bep van Bemmel-Blok
Penningmeester Gerard de Rijk
Contactpersoon Joop Vernooij
Bestuurslid Wilhelmien den Bruinen-Vernooy

Jong van Hart

Jong van Hart in april 2017

Jong van Hart is een groep enthousiaste mensen die twee tot drie keer per jaar
themavieringen in de H. Hippolytuskerk in Kamerik verzorgt.
Jong van Hart bestaat uit een middenkoor van gemiddeld 30 leden, een koordirigente,
muzikanten en een tekstgroep.
De tekstgroep houd zich bezig met de invulling van de viering. Zij zoeken en schrijven teksten en zorgen dat de gekozen thema’s centraal staan.
De afgelopen jaren zijn o.a. thema’s als ‘Blij’, ‘Eenzaamheid’, ‘Dromen’ en ‘Toekomst’ de revue gepasseerd. Maar ook ‘het Passieverhaal’ en een aantal kerstnachtvieringen heeft Jong van Hart mogen verzorgen.
Het koor, o.l.v. de koordirigente, en de muzikanten zorgen voor de muzikale opluistering
tijdens de vieringen en brengen een afwisselend repertoire, afgestemd op het thema, ten gehore, denkend aan the Beatles en Racoon.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne de Heer van Leeuwen 06- 20471608