Leren in Oudewater

Doopgesprekken en doopvieringen
In de geloofsgemeenschap Oudewater vinden doopvieringen ongeveer 6 keer per jaar op een zondag plaats.

Het is goed dat ouders zich bewust zijn van de keuze die zij maken wanneer zij hun kind laten dopen. Daarom willen wij stilstaan bij de betekenis van de doop, de woorden die gezegd worden, de gebaren die worden gemaakt en wat dat allemaal te maken heeft met opvoeden.

Daarom zijn er voorafgaand aan elke doopviering in principe drie bijeenkomsten.
Eén catechesebijeenkomst voor de ouders met een lid van de stuurgroep leren. Tijdens deze bijeenkomst wordt met elkaar gesproken over de betekenis van de doop en het geloof voor een ieder en centraal zal de doopmotivatie staan. Dan spreken de desbetreffende ouders met elkaar een avond af om het boekje in elkaar te zetten. De teksten, gedichten en liedjes zijn allemaal voorhanden. Voor eigen inbreng is er zeker ruimte.
Nadien is er, op een andere avond, een gesprek met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. Tijdens deze avond zal het boekje, wat dan in concept klaar is, besproken worden.

Indien u uw kind wilt laten dopen is het raadzaam tijdig contact op te nemen met het secretariaat.
Per viering zullen maximaal vier kinderen gedoopt kunnen worden. Indien uw kind de enige dopeling is op een bepaalde datum, zal er, in overleg met u, naar een alternatief gezocht worden.

Aanmelden kan dinsdag tot en met donderdag van 09.00-11.30 uur, bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Oudewater, tel. 0348-561593.

Eerste Heilige Communie
In de geloofsgemeenschap Oudewater zal ook de Eerste Communie gevierd worden. Heeft u een kind in groep 4 (of hoger) dat daaraan wil meedoen, dan is hij/zij van harte welkom.

Meer informatie over de Eerste Heilige Communie treft u aan op het algemene gedeelte ‘Leren’ op deze website.
Klik hier om naar deze informatie te gaan.

Heilig Vormsel
Zoals elk jaar is het ook in dit schooljaar mogelijk voor brugklassers om gevormd te worden.

Meer informatie over het Heilig Vormsel treft u aan op het algemene gedeelte ‘Leren’ op deze website.
Klik hier om naar deze informatie te gaan.

Contactpersoon Leren in Oudewater: Marja Stalvord, T: 06-57672242