Kerkbalans 2021

Sinds een aantal jaren brengen we de actie Kerkbalans goed onder de aandacht. Voor alle vier de geloofsgemeenschappen zijn de opbrengsten behaald uit de Kerkbalans van grote betekenis. De opbrengsten zorgen voor een gezonde financiële huishouding voor de parochie Pax Christi als geheel.

Ondanks de beperkingen van de corona vieren we ook dit jaar de start van de actie. Er is gekozen om dat vanuit één geloofsgemeenschap in het bijzonder te doen. De H. Bonaventurakerk staat daarom dit jaar in het middelpunt. Op zaterdag 16 januari hees Lees verder

Financiën

Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de Parochie Pax Christi. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor al die kosten die gemaakt worden om uw eigen kerk, levend en actief te laten zijn.

Meer informatie: www.kerkbalans.nl

 

 

Vastenactie

Jaarlijks wordt tijdens de vastentijd actie gevoerd. Meer informatie: www.vastenaktie.nl

vastenaktie

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de parochie Pax Christi wordt ingediend bij het Bisdom Rotterdam.

Voor informatie:
Nico van Tricht, penningmeester parochiebestuur, penningmeester@parochiepaxchristi.nl

ANBI-status

De R.K. Parochie Pax Christi maakt onderdeel uit van het Bisdom Rotterdam en heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat giften aan parochies aftrekbaar zijn voor de belastingen en dat geen erfbelasting verschuldigd is. Het menu links leidt naar individuele ANBI verklaringen.

Voor informatie: www.bisdomrotterdam.nl