Financiën – ANBI verklaringen

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

De parochie Pax Christi is als zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap aangemerkt als ANBI. Zie onderstaande link voor de formele verklaring:

Los daarvan zijn binnen de parochie Pax Christi verschillende instellingen aangemerkt als goede doelen. Enkele verklaringen worden hier gepubliceerd: