De vertrouwenspersoon is er ook voor u 

Het parochiebestuur en het pastoraal team staan voor een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Denk aan bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude, machtsmisbruik of belangenverstrengeling. In dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de parochie betrokken is, zoals werknemers, vrijwilligers en parochianen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor informatie, opvang en begeleiding bij zorgen over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

De vertrouwenspersoon vangt jou op en biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt jou bij het in kaart brengen van verschillende opties, begeleidt jou desgewenst bij het voeren van gesprekken of (klachten)procedures en kan je wijzen op andere hulpverlenende instanties of professionals.

De vertrouwenspersoon voor onze parochie is mr. Marieke Wijnbeld. Je kunt haar mailen voor het maken van een afspraak via contact@mariekewijnbeld.nl o.v.v. vertrouwenspersoon Parochie Pax Christi of bellen op 06 – 3471 2191. Het melden van kwesties bij de vertrouwenspersoon is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.mariekewijnbeld.nl of Over MAÄT