Pastoraal beleidsplan Parochie Pax Christi 2023-2026

Om te worden als God: Ik ben er

De afgelopen maanden is door het pastoraal team met veel inspiratie en vreugde gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Het plan draagt de titel: Om te worden als God: Ik ben er. Met de daarin beschreven visie op geloven en kerk zijn in deze tijd hopen we met jullie samen op weg te mogen gaan.

Wij nodigen jullie van harte uit om het beleidsplan te lezen. En we horen graag waar jullie enthousiast van worden, hoop uit putten en/of toekomst in ziet. Is er misschien zelfs iets waar u (opnieuw) voor warm loopt om aan bij te dragen? Schroomt u niet om ons daarover te schrijven of aan te spreken. Zo hopen wij dat we door elkaar gedragen en geïnspireerd het plan handen en voeten mogen geven.

Klik op de afbeelding om het beleidsplan te openen op issuu.com.

Klik hier om het hele beleidsplan te downloaden.

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOGWanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, doen wij er alles aan om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Een van de maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is ervoor te zorgen dat vrijwilligers binnen onze Parochie Pax Christi een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Het aanvragen van een VOG is verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG is gratis voor die vrijwilligers die werken met jeugd en jongeren en andere kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking.