Tarieven voor een uitvaart op de 4 locaties van de parochie Pax Christi

Na de fusie van de vier voormalige parochies tot een nieuwe parochie Pax Christi is gezocht naar de overeenkomsten en verschillen. Daarbij stond de eigenheid van elke geloofsgemeenschap voorop. In de loop van de jaren wordt afstemming gezocht op diverse terreinen. Zo hebben de Locatieraden zich gebogen over de verschillende tarieven. In de afgelopen periode zijn de tarieven van de uitvaarten besproken en is er gekozen om tot afstemming en overeenstemming te komen in de hele parochie Pax Christi.

Vanaf 1 mei 2024 geldt voor uitvaarten voor alle locaties de volgende tarievenlijst. Hierin zijn niet opgenomen de grafrechten en het graf delven omdat dat heel bepalend is van locatie en gemeente waar de begraafplaats is gesitueerd. Gegevens zijn daarvoor op te vragen bij de lokale secretariaten.

alle tarieven van de vieringen zijn inclusief :

 • koster
 • koor
 • organist
 • geestelijke of lekenvoorganger
 • 6 kaarsen naast de kist van de overledene
 • kaarsen aanwezig op hoofdaltaar
 • houten kruisje
 • begeleiding voorganger naar begraafplaats.
 • boekjes kerkdienst.
 • overledene in de kerk overnachten
 • gebedsintenties 6 maal in de opeenvolgende vieringen in het weekeind –
 • CD of USB opname

Deze diensten worden geleverd in zoverre de diensten standaard op de locatie aanwezig zijn. (bijvoorbeeld in Kamerik en Meije-Zegveld zijn geen opname apparatuur voor CD of USB)

Tarieven van een uitvaart:
Uitvaart parochiekerk /kapel op begraafplaats                                € 780,00
voor een niet-parochiaan                                                              € 1300,00
Avondwake /Uitvaart parochiekerk /kapel op begraafplaats           € 780,00
Avondwake parochiekerk, geen uitvaart.                                        € 365,00
Uitvaart gebedsdienst in het crematorium, geen eucharistie.         € 315,00

Exclusief tarieven van een uitvaart :                                                                     

 • koffie schenken na condoleance in de kerk.
 • bediening per persoon per uur bij koffie schenken.
 • tarieven grafrechten
 • graf delven
 • reiskosten van de voorganger op basis km-vergoeding à € 0,40 per km.