Begraven in Oudewater

De kerkhofcommissie
Alle zaken betreffende de R.K. begraafplaats op de Waardse Dijk in Oudewater worden behartigd door de R.K. Kerkhofcommissie Oudewater
De commissie bestaat uit:
Voorzitter: Cees Jongeling
Administrateur: Nelleke den Boer – Strien
Uitvaartbegeleiding: Corry Roest
Uitvaartcoördinatie: John Rademaker

Wijziging adres of tenaamstelling rechthebbende
Bent u rechthebbende van een van de graven op het kerkhof? En bent u verhuisd of is iemand anders in uw familie rechthebbende geworden? Geef deze wijzigingen dan schriftelijk door aan de administrateur van de R.K. Kerkhofcommissie email: kerkhofadm.oudewater@parochiepaxchristi.nl
Vermeld daarbij het grafnummer (vak, rij en nummer) en de naam van de overledene(n)

Regels en mogelijkheden voor begraven
Voor het begraven op de R.K. begraafplaats zijn regels vastgesteld die zijn vastgelegd in het Reglement van de R.K. Begraafplaats te Oudewater. Dit reglement is vastgesteld door het parochiebestuur en goedgekeurd door de Bisschop van Rotterdam.
Klik hier voor het Reglement van de R.K. Begraafplaats in Oudewater.

Op de R.K. begraafplaats is plaats voor familiegraven, kindergraven, algemene graven en urnengraven (familie en algemeen).
Klik hier voor een kort overzicht van de mogelijkheden en regels van begraven.

Klik hier voor de tarieven grafrechten.

 

Begraven in Oudewater