Kerkbalans 2019

Na het grote succes van vorig jaar zijn wij ook dit jaar weer met de actie ‘Kerkbalans’ naar buitengetreden, om nog meer aandacht hiervoor te krijgen en nog meer resultaat te behalen.

Speciaal voor de opening van de Kerkbalans 2019 zijn zaterdag 12 januari bij de Bonaventurakerk in Woerden, Lees verder

Financiën

Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de Parochie Pax Christi. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor al die kosten die gemaakt worden om uw eigen kerk, levend en actief te laten zijn.

Meer informatie: www.kerkbalans.nl

 

 

Vastenactie

Jaarlijks wordt tijdens de vastentijd actie gevoerd. Meer informatie: www.vastenaktie.nl

vastenaktie

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de parochie Pax Christi wordt ingediend bij het Bisdom Rotterdam.

Voor informatie:
Nico van Tricht, penningmeester parochiebestuur, penningmeester@parochiepaxchristi.nl

ANBI-status

De R.K. Parochie Pax Christi maakt onderdeel uit van het Bisdom Rotterdam en heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat giften aan parochies aftrekbaar zijn voor de belastingen en dat geen erfbelasting verschuldigd is. Het menu links leidt naar individuele ANBI verklaringen.

Voor informatie: www.bisdomrotterdam.nl