Kerkbalans 2019

Na het grote succes van vorig jaar willen wij ook dit jaar weer met de actie ‘Kerkbalans’ naar buiten treden, om nog meer aandacht hiervoor te krijgen en nog meer resultaat te behalen.

Daarvoor nodigen wij u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn op: zaterdag 12 januari, 14.00  uurBonaventurakerk in Woerden. In aanwezigheid van Pastor Huub Spaan worden dan, speciaal voor de opening van de Kerkbalans 2019, de klokken geluid en zal de kerkbalansvlag gehesen worden. Na deze ceremonie staat de koffie/thee klaar in het Lees verder

Financiën

Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de Parochie Pax Christi. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor al die kosten die gemaakt worden om uw eigen kerk, levend en actief te laten zijn.

Meer informatie: www.kerkbalans.nl

 

 

Vastenactie

Jaarlijks wordt tijdens de vastentijd actie gevoerd. Meer informatie: www.vastenaktie.nl

vastenaktie

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de parochie Pax Christi wordt ingediend bij het Bisdom Rotterdam.

Voor informatie:
Nico van Tricht, penningmeester parochiebestuur, penningmeester@parochiepaxchristi.nl

ANBI-status

De R.K. Parochie Pax Christi maakt onderdeel uit van het Bisdom Rotterdam en heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat giften aan parochies aftrekbaar zijn voor de belastingen en dat geen erfbelasting verschuldigd is. Het menu links leidt naar individuele ANBI verklaringen.

Voor informatie: www.bisdomrotterdam.nl