Save the date: dauwtrappen met Hemelvaart

Natuurlijk gaan we ook dit jaar Dauwtrappen met Hemelvaart en wel op 9 mei 2024. We verzamelen om 07.15uur op de boerderij van Jan Nederend, Diemerbroek 14 in Papekop. Nadat we onze tocht hebben gelopen volgt een gezamenlijk ontbijt en besluiten we deze mooie ochtend met God te danken in de viering van de Eucharistie. U kunt zich nu al aanmelden op het Centraal Secretariaat per email secr@parochiepaxchristi.nl of telefoon 0348 203012. Vermeld u met hoeveel personen u mee doet. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf naar de viering te komen, mag u via het secretariaat om vervoer vragen. Want uiteraard willen we graag iedereen uitnodigen voor het dauwtrappen en/of de Eucharistieviering.

Bonaventura Huis 8 mei en 12 juni

Woensdag 8 mei
Maria van Mierlo
Luisteren naar Gods geest

Maria van Mierlo is een vrouw die met beide benen in deze tijd staat én geïnspireerd leeft. Ze is geoefend in luisteren, in leven in Stilte. De spiritualiteit van Benedictus is een grote inspiratiebron voor haar. Ze geeft retraites, begeleid mensen, schrijft een column in het Nederlands Dagblad en doet nog veel meer. Met liefdevolle kracht en eerlijkheid raakt zij aan het verlangen van mensen. En dan gebeuren er soms wonderen.

De paus heeft ons een uitnodiging gedaan en een opdracht gegeven: leer te luisteren naar elkaar en daar doorheen naar de Heilige Geest. Maar hoe doe je dat? Maria van Mierlo deelt van haar ervaringen om ons te inspireren.

Datum:                Woensdag 8 mei
Tijd:                     20:00 uur – 21:30 uur
Plaats:                 De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

Programma:
19:30 uur            Ontvangst met koffie/thee
20:00 uur            Lezing
21:00 uur            In gesprek met Maria
21:30 uur            Afsluiting

Woensdag 12 juni
Mark-Robin Hoogland c.p.
Queer-zijn en geloof

Pater Mark-Robin Hoogland ( 1969) is voor velen in bekende in onze parochie, aangezien hij verbonden was aan het voormalig Gabrielklooster in Haastrecht. Hij is sinds 2012 provinciaal overste van de Provincie Nederland en Noord-Duitsland van de passionisten. Daarnaast is hij ook in juni 2019 gekozen in het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Mark-Robin heeft een doctoraat in de systematische theologie en is gastdocent van Katholieke Theologische Universiteit in Chicago, verbonden aan het Thomas Instituut.

Vanavond vertelt de pater ons over zijn laatste boek Wat de bijbel wél zegt over homoseksualiteit – Een kritische en spirituele herlezing, gebaseerd op het boek van de Amerikaanse theoloog Daniel Helminiak. Als pastor kwam Mark Robin homoseksuele personen tegen die heel betrokken bij de kerk waren en tegelijk ook het gevoel hadden door de kerk in de steek gelaten te zijn. Hij werd geraakt door hun verhaal, hun pijn, en ging een proces aan van dialoog. Het bleef irriteren dat in alle lagen van kerk en samenleving, van eenvoudig tot zeer geleerd, mensen verwijzend naar de Bijbel maar bleven beweren dat het verkeerd is, of in ieder geval een probleem. Om die reden heeft hij het werk van Helminiak vertaald en aangevuld met zijn eigen inzichten en preken. Wij zijn erg benieuwd.

Datum:                Woensdag 12 juni
Tijd:                     20:00 uur – 21:30 uur
Plaats:                 De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

Programma:
19:30 uur            Ontvangst met koffie/thee
20:00 uur            Lezing
21:00 uur            In gesprek met Maria
21:30 uur            Afsluiting

Eerste Communie

De komende tijd gaat een groepje van 14 kinderen zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De kinderen komen uit de geloofsgemeenschappen van de St. Franciscus en de H. Bonaventura. Zowel de voorbereiding als de viering van de Eerste Heilige Communie gebeurt met alle kinderen samen, afwisselend in de Franciscuskerk en de Bonaventurakerk. Zo raken zij ermee vertrouwd deel te zijn van onze ene parochie Pax Christi.

De kinderen zullen drie keer op een zondag bij elkaar komen om te leren over het Grote Hart van God, van Jezus en van henzelf. Op zondag 10 maart hebben zij zich aan u voorgesteld tijdens de (verder ‘gewone’) eucharistieviering van 11.00 uur in de St. Franciscus.

Op 2 juni zullen de kinderen voor het eerst zelf aan tafel gaan met Jezus. Deze feestelijke Eerste Communieviering zal ook plaatsvinden in de St. Franciscus om 11.00 uur.

Wij wensen de kinderen, hun ouders/verzorgers en ons als parochie een mooie tijd toe waarin we meer vertrouwd kunnen raken met het grote Geheim van Gods Liefde in Jezus en voor ons mensen, dat we mogen vieren in de Eucharistie.

Zin in Film – programma 1e helft 2024

Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen – waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond.  Lees verder

De vertrouwenspersoon is er ook voor u 

Het parochiebestuur en het pastoraal team staan voor een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Denk aan bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude, machtsmisbruik of belangenverstrengeling. In dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de parochie betrokken is, zoals Lees verder