Eerste communieprojecten in de parochie Pax Christi

In de Parochie Pax Christ wordt de Eerste Communie gevierd. In Oudewater en Woerden elk jaar en in Kamerik en Meije-Zegveld om het jaar. Heeft u een kind in groep 4 (of hoger) (in Kamerik/Meije-Zegveld groep 3 en 4) dat hieraan wil meedoen, dan is zij/hij van harte welkom.

De voorbereiding op de Communie zal tussen januari en juni plaatsvinden. Na de presentatieviering kunnen de kinderen aan de slag gaan met het project. Dit gebeurt voor een groot deel thuis en in Woerden voor een deel op school. Daarnaast is er ook een voorbereiding in kerkverband. Net als afgelopen jaar zal er in het traject rondom de Eerste Communie een Witte Donderdagviering zijn en een terugkomviering met speciale aandacht voor de Communicanten.

Voor alle ouders is er een ouderavond met een informatief karakter. Deze avond zal ook duidelijk gemaakt worden op welke wijze een actieve inbreng van u als ouder/verzorger wordt gevraagd en worden de verschillende taken onder de ouders verdeeld. Wij verwachten dan ook dat alle ouders aan deze avond deelnemen.

Tevens zijn er drie avonden voor ouders/verzorgers, grootouders, peetouders en andere geïnteresseerden. Deze avonden bieden ondersteuning en inspiratie bij de voorbereiding op de Eerste Communie.

Belangrijk in kerkelijk verband zijn er drie zondagochtenden voor de a.s. Communicanten en hun gezin, in het kader van ‘het Grote Hart’. Gezamenlijk worden er drie thema’s behandeld die een verdieping en aanvulling zijn op de voorbereiding die thuis en eventueel op school plaatsvindt.

Om uw kind op te geven voor de Eerste Communie verzoeken wij u het formulier in te vullen via de Pax Christi-website www.parochiepaxchristi.nl/contact/formulieren.