Eerste communieprojecten in de parochie Pax Christi

In de Parochie Pax Christ wordt de Eerste Communie gevierd. In Oudewater en Woerden elk jaar en in Kamerik en Meije-Zegveld om het jaar. Heeft u een kind in groep 4 (of hoger) (in Kamerik/Meije-Zegveld groep 3 en 4) dat hieraan wil meedoen, dan is zij/hij van harte welkom.

De voorbereiding op de Communie zal tussen januari en juni plaatsvinden. Na de presentatieviering kunnen de kinderen aan de slag gaan met het project. Dit gebeurt voor een groot deel thuis en in Woerden voor een deel op school. Daarnaast is er ook een voorbereiding in kerkverband. Net als afgelopen jaar zal er in het traject rondom de Eerste Communie een Witte Donderdagviering zijn en een terugkomviering met speciale aandacht voor de Communicanten.

Voor alle ouders is er een ouderavond met een informatief karakter. Deze avond zal ook duidelijk gemaakt worden op welke wijze een actieve inbreng van u als ouder/verzorger wordt gevraagd en worden de verschillende taken onder de ouders verdeeld. Wij verwachten dan ook dat alle ouders aan deze avond deelnemen.

Tevens zijn er drie avonden voor ouders/verzorgers, grootouders, peetouders en andere geïnteresseerden. Deze avonden bieden ondersteuning en inspiratie bij de voorbereiding op de Eerste Communie.

Belangrijk in kerkelijk verband zijn er drie zondagochtenden voor de a.s. Communicanten en hun gezin, in het kader van ‘het Grote Hart’. Gezamenlijk worden er drie thema’s behandeld die een verdieping en aanvulling zijn op de voorbereiding die thuis en eventueel op school plaatsvindt.

Om uw kind op te geven voor de Eerste Communie verzoeken wij u het formulier in te vullen via de Pax Christi-website www.parochiepaxchristi.nl/contact/formulieren.

Eerste communieprojecten 2020 en 2021 in de parochie Pax Christi

In 2020 is de voorbereiding en het feest helemaal in het water gevallen. Maar niet alleen de kinderen zijn blijven hopen en vertrouwen, ook de ouders en de werkgroepen in de parochie hebben steeds positief gekeken wat er wel en niet zou kunnen. Maar nu in september gaat het dan toch eindelijk gebeuren. Inmiddels zitten de oudste kinderen in groep 6 en zijn de kinderen van dit jaar begonnen aan groep 5. Maar direct na de zomervakantie mogen we met elkaar het feest gaan vieren. Natuurlijk zijn daar de broertjes en zusjes ook bij. Opa’s en Oma’s zijn uitgenodigd en ook de peettante en de peetoom.

De eerstecommunicanten hebben samen met hun ouders de gastenlijst voor de kerk samengesteld. Graag hadden we iedereen uit de gehele parochie willen uitnodigen, maar de kerk is nog steeds beperkt toegankelijk. Het betekent dus echt dat we alleen de genodigde gasten van de eerstecommunicanten kunnen toelaten.

We hopen dat volgend jaar de kerk weer helemaal beschikbaar is en we alle parochianen mogen vragen om naar deze viering te komen.

De viering met de eerstecommunicanten draagt het thema “In liefde delen”. Vorig jaar hebben de kinderen zich aan het begin van de voorbereiding gepresenteerd met een lantaarntje in de hand. Daarbij zeiden we: “jouw lichtje mag branden”. Jij mag je lichtje in deze wereld brengen om het voor iedereen een feest te maken. Je mag delen van de goedheid die Jezus aan je schenkt. Daarom in de eerstecommunieviering mogen we delen in de liefde van God. Met elkaar delen in de verbondenheid waarin we dienstbaar mogen zijn aan elkaar.

zondag 5 sept H. Bonaventura 09:30 uur H. Spaan
zondag 5 sept H. Bonaventura 13:00 uur H. Spaan
zondag 12 sept St. Franciscus 09:00 uur H. Spaan
zondag 12 sept OLV Geboorte 11:30 uur H. Spaan
zondag 12 sept St. Franciscus 13:30 uur H. Spaan
zondag 19 sept St. Franciscus 09:00 uur H. Spaan
zondag 19 sept H. Bonaventura 11:30 uur H. Spaan