Jeugd en Jongeren

Kinderwoorddienst
In verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie kunnen kinderen van de basisschool tijdens de liturgieviering naar hun eigen woorddienst gaan. Daarin wordt de lezing van de zondag gelezen uit een kinderbijbel. Samen wordt gezocht naar wat deze lezing te zeggen heeft voor de kinderen. Ook wordt er vaak een knutsel of tekening gemaakt naar aanleiding van de lezing. En er wordt samen gebeden. Het doel van de kinderwoorddienst is om de lezing van de zondag zo te laten klinken, dat het aansluit bij de leefwereld en de taal van de kinderen. Zo kunnen kinderen zelf ontdekken dat en hoe de Bijbel een bron is van teksten die van betekenis kunnen zijn voor hun leven.

Om te zien of er kinderwoorddienst is, raadpleegt u het liturgierooster in het parochieblad of de website

Jeugd en jongeren
In Kamerik is er het Interkerkelijk Jeugdwerk. Een grote groep jongeren van 12-25 jaar komt elke vrijdagavond bij elkaar. De avond wordt ingevuld met een maatschappelijk christelijk thema, spellen en gezellige ontmoeting bij de bar. De organisatie is een samenwerking van de Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk) en de Katholieke geloofsgemeenschap van Kamerik.

In Oudewater en Woerden is op dit moment geen eigen jongerengroep. We hopen dat die er binnenkort gaat komen!

Aanmelden
Heb je zin om mee te doen met een van de groepen of wil je een nieuwe groep starten, neem dan contact op met:

Club Meije/Zegveld:  Annita van Vliet-Koot, Marion Vergeer, Aniek van der Burg
clubmeijezegveld@hotmail.com
Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik: Alphons van Leeuwen, 06-50918721