Vormsel

Ook komend jaar kunnen kinderen het Heilig Vormsel ontvangen. Iedereen die in groep 8 zit, is van harte welkom om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel. Je leert en ontdekt daarbij hoe God betrokken is op jou, de mensen om je heen en je omgeving en hoe jij kunt bijdragen aan Gods werk als Schepper, ‘Vormgever’ van het leven. Het project dat we gaan gebruiken wordt nieuw gemaakt.

De voorbereidingsavonden worden begeleid door ondergetekenden. Omdat het waardevol is dat ouders/verzorgers met hun kinderen in gesprek kunnen zijn over wat zij leren en ontdekken, zijn aparte ouderavonden deel van het voorbereidingstraject.

Als je mee wil doen, meld je dan graag aan via www.parochiepaxchristi.nl/contact/formulieren/vormsel.

De eerste avond voor kinderen en ouders/verzorgers samen vindt plaats op 5 oktober 2023 in de parochiezaal van de St. Bonaventurakerk in Woerden.

Patricia Mulder en pastor Annemieke de Jong-van Campen

Vormsel

Vormsel

klik om de brochure te lezen

Wat is het?
Bij je doop was je waarschijnlijk een baby. Je wist nog niet wat er gebeurde. Het zijn je ouders die ervoor hebben gekozen om je op de weg van het geloof te zetten. Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je er zelf voor om door te gaan op die weg. Daarom wordt dit sacrament ook wel de ‘voltooiing’ of ‘bevestiging’ van het doopsel genoemd. Je laat zien dat je een leerling van Jezus wilt zijn en dat je wilt uitdragen dat je gelooft, binnen de kerkgemeenschap maar ook daarbuiten.

Bij het Vormsel ontvang je de kracht van de heilige Geest. De Geest helpt je om een volwassen gelovige te worden. Hij geeft je kracht om op je eigen manier te leven in de geest van Jezus, om je eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor wat jij doet en laat in je leven. De heilige Geest is altijd bij je om je te helpen. Zo laat God zien dat Hij van je houdt en dat Hij er voor jou is, wat er in je leven ook gebeurt.

Bekijk ook het filmpje over het vormsel op www.bewustkatholiek.nlDaar is ook een gavetest te vinden. Door zeven vragen in te vullen kan iedereen ontdekken wat zijn/haar grootste gave(n) is/zijn. Want gelukkig beperkt de heilige Geest zich nooit tot slechts één of enkele gaven. Op het scherm met de uitslag kunnen mensen doorklikken naar de gaven die zij nog meer hebben ontvangen. Deze test kunt u ook delen via Facebook met de speciale Facebookknop aan het einde van de test.

Voor wie is het?
Ben je gedoopt en wil je bij de katholieke kerk horen, dan kun je je voor het Vormsel aanmelden. In onze parochie vindt het Vormsel meestal plaats als je in de brugklas zit, of later.

Ook als je nog niet zeker weet of je gevormd wilt worden of niet, kun je je aanmelden voor de voorbereiding. De voorbereiding is een soort ontdekkingstocht waarin je samen met andere jongeren uitzoekt wat het voor jou betekent om te leven als leerling van Jezus. Pas later in het jaar word je gevraagd of je kiest voor het Vormsel of niet.

Wat gebeurt er?
Voor de jongeren
Elke paar weken kom je met andere jongeren bij elkaar om te praten, na te denken, spelletjes te doen en lol te hebben. Het project dat gebruikt wordt bij de voorbereiding op het Vormsel heet In vuur en vlam.

Eind mei of begin juni zal de Vormselviering plaatsvinden. De bisschop of een andere vormheer geeft je dan een kruisje op het voorhoofd met chrisma, de gewijde olie die ook bij het doopsel wordt gebruikt. De vormheer komt één keer voor alle vormelingen van de parochie. Dat betekent dat je samen met andere jongeren uit de parochie naar één kerk komt voor de vormselviering.

Je wordt zo mogelijk wel in je eigen geloofsgemeenschap voorbereid. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren die zich op het vormsel voorbereiden elkaar leren kennen is er ergens in de periode een gezamenlijke activiteit.

Voor ouders
Voor ouders/verzorgers van geïnteresseerde jongeren is er in september een ouderavond. Hierop krijgt u alle noodzakelijke praktische informatie. Ook zal er gewerkt worden aan inhoudelijke verdieping. Daarnaast zult u als ouders/verzorgers medeverantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de kinderen. De organisatie rond en voorbereiding op het vormsel kan alleen maar plaatsvinden als ook de ouders/verzorgers zich daarvoor inzetten. Op de ouderavond zal uitgelegd worden wat er van u verwacht wordt en kunt u intekenen op de diverse taken.

Aanmelden
Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden met behulp van het formulier Vormsel. Als je/ u meer informatie wilt, of nog vragen heeft, kun je/ kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.