Werkgroep Diaconie

Het doel van de werkgroep diaconie is om vanuit onze geloofsgemeenschap open te staan en gerichte hulp te bieden aan inwoners die in geestelijke, sociale of financiƫle nood verkeren, door een luisterend oor te zijn en waar nodig door te verwijzen naar de daarvoor ingestelde instanties of organisaties binnen onze parochie of gemeente.

Taakstelling:

  1. openstaan voor de individuele noden
  2. het organiseren van activiteiten voor ouderen, zieken en allen die behoefte hebben aan ontmoeting
  3. signalen opvangen over parochianen die in aanmerking komen voor de Kerkradio en zorgdragen voor de plaatsing hiervan
  4. het voeren van overleg met allen die binnen de parochie betrokken zijn op het diaconale veld, gemeentelijke instellingen en op bisdom niveau
  5. het stimuleren van werkgroepen en personen, die in de geloofsgemeenschappen werkzaam zijn binnen het veld van de diaconie of dit willen zijn
  6. het informeren van de leden van de werkgroep of aanverwante werkgroepen door middel van cursussen, publicaties enz.