Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede

De centrale doelstelling van de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede is een rechtvaardig en veilig bestaan voor iedereen op deze wereld te bevorderen. Met het Evangelie als uitgangspunt, wil zij de parochianen stimuleren tot het bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid en vrede.

De werkgroep M.O.V. rekent daarbij prioriteit toe aan humanitaire, mensgerichte projecten en activiteiten. De werkgroep tracht haar doel te bereiken door de parochianen objectief te informeren over:

  1. missie, ontwikkeling, vrede en veiligheid in het algemeen
  2. de werkzaamheden van missionarissen en zendelingen
  3. de oorzaken van onrechtvaardigheid in de wereld

Daartoe worden de volgende activiteiten ontplooid:

  1. het in overleg met de pastores en/of werkgroepen voorbereiden en samenstellen van (interkerkelijke) vieringen rondom missie, ontwikkeling en vrede
  2. het bevorderen van samenwerking met andere parochies, kerken, organisaties, en instellingen
  3. het publiceren van diverse activiteiten in het parochieblad
  4. het contact onderhouden met scholen en de kinderwoorddienst
  5. het bijwonen van informatiedagen, georganiseerd door het bisdom of andere instellingen