Parochiële Caritas Instelling

De P.C.I. is ontstaan uit de toenmalige Armenzorg van de R.K. Parochie. De financiële middelen werden bijeengebracht via de wekelijkse collecte in de kerk, donaties en legaten. Parochianen konden in geval van nood een beroep doen op de armenzorg.

De werkgroep diaconie is het eigenlijke werkveld binnen de parochie. Zij wijzen parochianen bij een hulpvraag allereerst op de regelingen die er zijn bij de sociale dienst van de gemeente en maatschappelijk werk. Kan er binnen de bestaande regelingen aan de hulpvraag niet worden voldaan dan wordt er zo nodig contact gezocht met de P.C.I. Gezamenlijk wordt er dan naar een oplossing gezocht.

De P.C.I. financiert enkele van de activiteiten van de werkgroep Diaconie. Veelal gaat het hier om activiteiten voor de mensen op een bestaand minimum.
Soms worden er, samen met de andere twee diaconieën (Hervormde Gemeente en Gereformeerde Gemeente), de Voedselbank of de Gemeentelijke Sociale Dienst, acties gehouden voor deze doelgroep.
Het gaat dan om individuele hulpverlening, vluchtelingenwerk, kerstpakketten en dergelijke.

Waar nodig wordt samengewerkt met Welzijn Oudewater.