Welkom in de geloofsgemeenschap van Woerden

Welkom op de website van geloofsgemeenschap van de heilige Bonaventura, een onderdeel van de Pax Christi parochie. De H. Bonaventura, 1221-1274, was een Italiaanse franciscaanse theoloog en filosoof en werd geboren onder de naam Giovanni di Fidanza.

In het centrum van Woerden staat, aan de Rijnstraat  op nummer 56, onze kerk. De kerk is gebouwd in 1892 door architect Nicolaas Molenaar sr. en geldt als een van zijn belangrijkste werken. Het is een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebaseerd op de vroege Franse gotiek. De kerktoren is 77,2 m hoog en staat daarmee op de 32ste plaats van de lijst van hoogste kerktorens in Nederland. De toren wordt bekroond met een scherpe naaldspits met flankerende torentjes. Deze domineert van verre het profiel van Woerden. In de kerk bevindt zich een orgel, gebouwd door Jos Vermeulen, dat in 1921 in gebruik werd genomen. De kerk is een rijksmonument.

Bonaventura betekent: De weg die de Geest naar God voert. Met deze betekenis is onze kerk een ontmoetingsplaats waarin wij met een eigen gezicht binnen de samenleving, lief en leed willen delen middels vieringen. Samen met het pastorale team en onze vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.

Wij zien U graag in onze vieringen of voor een bezoekje aan ons prachtige kerkgebouw.

Pastoraatsgroep
Sinds 2001 functioneert in onze geloofsgemeenschap een aantal vrijwilligers die de pastores ondersteunen in het uitvoeren van hun pastorale werk. Hierdoor wordt het pastorale werk binnen de parochie op bredere wijze gedragen en daarnaast wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkgemeenschap als belangrijke waarde gezien.

Woerden pastoraatsgroepHet betekent tevens dat deze groep er zorg voor kan dragen dat de continuïteit in de parochie voortgang vindt als om wat voor reden de pastorale beroepskrachten wegvallen.
De pastoraatsgroep heeft als taken het signaleren van pastorale behoeften, noden en wensen. Ze houden zich bezig met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid en het (helpen) opzetten van pastorale activiteiten. Als zodanig werken ze aan het ondersteunen en begeleiden van groepen die in de parochie actief zijn.

 

De Pastoraatsgroep bestaat uit de navolgende personen:

Annelies Plantenga-Sonius (voorzitter) taakveld Leren 0348-414584
Lia Droogh taakveld Vieren 0348-415845
Vacature taakveld Dienen
pastor Janneke Stam Pastoraal team 0348-412817
Jacky Zijdemans taakveld Opbouw 0348-415789

 

Locatieraad

Theo van Rijnsoever Voorzitter 0348-752257
algemene zaken, voorzitter Stichting Katholiek Belang (SKB)
Thilly Hendriks-van Dam Secretaris 0348-419317
algemene secretariaatswerkzaamheden locatieraad, ledenadministratie, aansturing secretariaat en polisbeheer verzekeringen
Ton Beving Penningmeester 0348-417 408
financiën H. Bonaventura, collectetellers, kerkbalans en kascommissie
Jos van Schie Materiele zaken 0348-419464
begraafplaats, drukploeg, inkoop, kerkverhuur, koffieschenkdames, kostergroep, onderhoudscommissie, schoonmaakpastorie/parochiezaal, sleutelbeheer, tuinonderhoud en verzekeringen
Ton Beving Facilitaire zaken 0348-417408
bloemendames, dirigenten, koren, postduiven en lid bestuur SKB