Begraven in Oudewater

De kerkhofcommissie
Alle zaken betreffende de R.K. begraafplaats op de Waardse Dijk in Oudewater worden behartigd door de R.K. Kerkhofcommissie Oudewater
De commissie bestaat uit:
Voorzitter: Cees Jongeling
Administrateur: Nelleke den Boer – Strien
Vertegenwoordiger uitvaarbegeleiding: Corry Roest
De vacature voor Uitvaart coördinator is momenteel nog niet ingevuld.

Wijziging adres of tenaamstelling rechthebbende
Bent u rechthebbende van een van de graven op het kerkhof? En bent u verhuisd of is iemand anders in uw familie rechthebbende geworden? Geef deze wijzigingen dan schriftelijk door aan de administrateur van de R.K. Kerkhofcommissie email: kerkhofadm.oudewater@parochiepaxchristi.nl
Vermeld daarbij het grafnummer (vak, rij en nummer) en de naam van de overledene(n)

Regels en mogelijkheden voor begraven
Voor het begraven op de R.K. begraafplaats zijn regels vastgesteld die zijn vastgelegd in het Reglement van de R.K. Begraafplaats te Oudewater. Dit reglement is vastgesteld door het parochiebestuur en goedgekeurd door de Bisschop van Rotterdam.

Op de R.K. begraafplaats is plaats voor familiegraven, kindergraven, algemene graven en urnengraven  (familie en algemeen)

Klik hier voor een kort overzicht van de mogelijkheden en regels van begraven.

Klik hier voor de tarieven grafrechten

18 juni Taizé viering in Woerden

Peuter kleuter viering 11 juni

Op 11 juni om 11:30 is er weer een viering in de Bonaventura kerk voor de allerkleinsten van onze parochie. We hebben een prachtig thema: Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Jullie zijn allemaal weer heel hartelijk welkom! Zie affiche voor meer informatie.

Pastor Annemieke de Jong-van Campen / Mystagoog

Pastor Annemieke de Jong

Tel: 0348-203012 (werk)
Emailadres: a.dejong@parochiepaxchristi.nl

Op 10 april 1972 ben ik geboren in de Wieringermeer in een kerkelijk en maatschappelijk actief betrokken gezin. Na de middelbare school heb ik wat omzwervingen gemaakt voordat ik in 1993 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht ging studeren. Na deze jaren heb ik een promotie-onderzoek mogen verrichten naar mystagogie, inwijding in het Geheim van menswording en gemeenschapsvorming voor Gods aangezicht. Dat onderwerp heeft mij zodanig gegrepen dat alles wat ik daarna heb gedaan met mystagogie te maken heeft gehad. Mijn werken in de parochie Johannes Paulus XXIII (Houten e.o.) en tussen 2011-2014 in deze parochie, de Pax Christi. College geven, bezinningsdagen leiden, trainingen geven. Trainingen volgen ook, o.a. op het gebied van seksuele energie, lichaamswerk, intuïtieve spiritualiteit, (Ignatiaanse) christelijke meditatie en vrouwenbewustzijn. Al sinds mijn studietijd, maar zeker sinds mijn vertrek hier uit de parochie heb ik aan dat laatste  veel van mijn tijd aan besteed.

Het was een grote verrassing én vreugde toen ik door pastor Huub gevraagd werd om een deel van het werk van pastor Janneke over te nemen tijdens haar sabbatperiode. Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn in deze parochie en om alle inzichten die ik heb opgedaan de afgelopen jaren en hoe dat mij gevormd heeft met nieuw enthousiasme te kunnen inzetten voor de Pax Christi. Dat doe ik in deeltijd: daarnaast blijf ik college geven, trainingen bij Vrouwen voor Bewustzijn en ben ik een boek aan het schrijven over mystagogie.

En naast al dit werk ben ik ook moeder van twee kinderen en echtgenote. Wij wonen met zijn viertjes in Utrecht.

Pastoraal beleidsplan Parochie Pax Christi 2023-2026

Om te worden als God: Ik ben er

De afgelopen maanden is door het pastoraal team met veel inspiratie en vreugde gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Het plan draagt de titel: Om te worden als God: Ik ben er. Met de daarin beschreven visie op geloven en kerk zijn in deze tijd hopen we met jullie samen op weg te mogen gaan.

Wij nodigen jullie van harte uit om het beleidsplan te lezen. En we horen graag waar jullie enthousiast van worden, hoop uit putten en/of toekomst in ziet. Is er misschien zelfs iets waar u (opnieuw) voor warm loopt om aan bij te dragen? Schroomt u niet om ons daarover te schrijven of aan te spreken. Zo hopen wij dat we door elkaar gedragen en geïnspireerd het plan handen en voeten mogen geven.

Klik op de afbeelding om het beleidsplan te openen op issuu.com.

Klik hier om het hele beleidsplan te downloaden.