Vormselviering 4 februari 2023

Weet u het nog?
De dag dat u het Heilig Vormsel ontving?
Of dat uw kind deze stap zette?

Aanstaande zaterdag is het zover dat jongeren uit onze gehele parochie ook deze stap willen zetten. Hoe fijn zou het zijn als we dit met veel parochianen opnieuw mee mogen maken en we zo ook de jongeren steunen met de keuze die ze maken. De bisschop doet o.a. de overweging en het koor JuDeo met Combo speelt mooie, toepasselijke liederen.

U bent van harte welkom op zaterdagavond  4 februari om 19:00 Bonaventurakerk te Woerden. De verwarming gaat aan!

House of Hope – ontmoeting en ontspanning

Al bijna 10 maanden opent House of Hope iedere dinsdagmorgen en donderdag-middag haar deuren (in de Woerdense Opstandingskerk) voor statushouders en vluchtelingen die in gemeente Woerden wonen. We zijn dankbaar voor de mooie ontmoetingen die we in die maanden mochten hebben. We zijn ook dankbaar dat we steeds meer mensen mogen verwelkomen! Samen creëren we zo Lees verder

Impulsdag vrijwilliger in de Kerk

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Lees verder

Tarieven voor een uitvaart op de 4 locaties van de parochie Pax Christi

Na de fusie van de vier voormalige parochies tot een nieuwe parochie Pax Christi is gezocht naar de overeenkomsten en verschillen. Daarbij stond de eigenheid van elke geloofsgemeenschap voorop. In de loop van de jaren wordt afstemming gezocht op diverse terreinen. Zo hebben de Locatieraden zich gebogen over de verschillende tarieven. In de afgelopen periode zijn de tarieven van de uitvaarten besproken en is er gekozen om tot afstemming en overeenstemming te komen in de hele parochie Pax Christi.

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor uitvaarten voor alle locaties de volgende tarievenlijst. Hierin zijn niet opgenomen de grafrechten en het graf delven omdat dat heel bepalend is van locatie en gemeente waar de begraafplaats is gesitueerd. Gegevens zijn daarvoor op te vragen bij de lokale secretariaten.

alle tarieven van de vieringen zijn inclusief :

 • koster
 • koor
 • organist
 • geestelijke of lekenvoorganger
 • 6 kaarsen naast de kist van de overledene
 • kaarsen aanwezig op hoofdaltaar
 • houten kruisje
 • begeleiding voorganger naar begraafplaats.
 • boekjes kerkdienst.
 • overledene in de kerk overnachten
 • gebedsintenties 6 maal in de opeenvolgende vieringen in het weekeind –
 • CD of USB opname

Deze diensten worden geleverd in zoverre de diensten standaard op de locatie aanwezig zijn. (bijvoorbeeld in Kamerik en Meije-Zegveld zijn geen opname apparatuur voor CD of USB)

Tarieven van een uitvaart:
Uitvaart parochiekerk /kapel op begraafplaats                                € 750,00
Avondwake /Uitvaart parochiekerk /kapel op begraafplaats           € 750,00
Avondwake parochiekerk, geen uitvaart.                                        € 350,00
Uitvaart gebedsdienst in het crematorium, geen eucharistie.         € 300,00

Exclusief tarieven van een uitvaart :                                                                     

 • koffie schenken na condoleance in de kerk.
 • bediening per persoon per uur bij koffie schenken.
 • tarieven grafrechten
 • graf delven
 • reiskosten van de voorganger op basis km-vergoeding à € 0,40 per km.

 

Energie besparen en geen koude vieringen

In verband met de kou worden de vieringen van de geloofsgemeenschap Bonaventura zoveel mogelijk elders gevoerd. De woensdagviering houden we in de parochiezaal. De weekendvieringen houden we in de Dam, Wilhelminaweg 79. Onze Mariekapel is bereikbaar vanaf het kerkplein. Auto’s parkeren op het kerkplein en naast de kerk. De Dam heeft beperkt ruimte om fietsen te plaatsen.

Met deze maatregelen hopen wij iedereen toch een warme plaats voor de vieringen te bieden.