Vormsel

Ook komend jaar kunnen kinderen het Heilig Vormsel ontvangen. Iedereen die in groep 8 zit, is van harte welkom om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel. Je leert en ontdekt daarbij hoe God betrokken is op jou, de mensen om je heen en je omgeving en hoe jij kunt bijdragen aan Gods werk als Schepper, ‘Vormgever’ van het leven. Het project dat we gaan gebruiken wordt nieuw gemaakt.

De voorbereidingsavonden worden begeleid door ondergetekenden. Omdat het waardevol is dat ouders/verzorgers met hun kinderen in gesprek kunnen zijn over wat zij leren en ontdekken, zijn aparte ouderavonden deel van het voorbereidingstraject.

Als je mee wil doen, meld je dan graag aan via www.parochiepaxchristi.nl/contact/formulieren/vormsel.

De eerste avond voor kinderen en ouders/verzorgers samen vindt plaats op 5 oktober 2023 in de parochiezaal van de St. Bonaventurakerk in Woerden.

Patricia Mulder en pastor Annemieke de Jong-van Campen