Gebedsintenties Zaterdag 23 oktober 19:00 uur

Joke van Zijl – van Oosterom;
Hen Sturkenboom en Corry Sturkenboom – Hogeveen;
Wim Maijenburg;
Jan Bakker;
Rie Smit – Neuteboom;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Jo Bouwman en To Bouwman-Janmaat;
Cor en Annie van der Meer-Zwanenburg en dochter Lenie;
Cor van Rossum, Lien van Rossum-Nederend en Zoon Wim;
Richard van Rossum en dochter Marja;
Martha de Valk-Pietersen;
Nico Boers en Jopie Boers – Kooijman;
Quirinus en An Bakker-Okkerman en Angèle;
Jan Bouwman;
Lies van Schaik-van der Meer;
Gijs Bouwman, als jaargetijde, en dochter Marion;
Jan Wiltenburg;

Gebedsintenties Zondag 31 oktober 11:00 uur

Greet van Beek – Roest;
Rie Smit – Neuteboom 1ste Jaargetijde (29-10)
Joke van Zijl – van Oosterom;
Hen Sturkenboom en Corry Sturkenboom – Hogeveen;
Wim Maijenburg;
Jan Bakker;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Cock Hoogerwerf, als jaargetijde;
Cornelia Adriana van Leeuwen-Bouwman als Jaargetij.
Cor en Annie van der Meer-Zwanenburg en dochter Lenie;
Martha de Valk-Pietersen;
Jan Bouwman;
Lies van Schaik-van der Meer;
Overleden ouders van Schaik- den Blanken;

Gebedsintenties zaterdag 6 november 17:00 uur

Greet van Beek – Roest;
Joke van Zijl – van Oosterom;
Hen Sturkenboom en Corry Sturkenboom – Hogeveen;
Wim Maijenburg;
Jan Bakker;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Jo Bouwman en To Bouwman-Janmaat;
Toon Maijenburg, als jaargetijde, en Toos Maijenburg – de Jong;
Cor en Annie van der Meer-Zwanenburg en dochter Lenie;
Wim Kempen;
Evert en Annie Kooijman-den Bruinen en Gerard;
Martha de Valk-Pietersen;
Nico Boers en Jopie Boers – Kooijman;
Quirinus en An Bakker-Okkerman en Angèle;
Jan Bouwman;
Kees Maijenburg en Riet Maijenburg-Lamboo:
Janny Maijenburg – Vianen;
Lies van Schaik-van der Meer;
Wim van Schaik en dochter Marianne
Kees Kwakkenbos en Riny Kwakkenbos-Smits en zonen Kees en Gerard;
Toon Blok en Annie Blok – Heilker:
Theo van Schaik en Alie van Schaik-Bouwman

Kamerik Contactgegevens Geloofsgemeenschap

Wie was Hippolytus?

hhippolytus150x181Hippolytus van Rome leefde van ± 170 tot 235 na Chr.
Onze Hippolytus wordt nog wel eens verward met de tragedie Hippolytos van Euripides.
Dus Hippolytus, de heilige naar wie onze kerk genoemd is, was sinds 192 priester in Rome. Hij wordt in het Westen als een van de belangrijkste kerkleraren van zijn tijd beschouwd.
Hippolytus was een zeer conservatief christen en een vlijtig schrijver. Een groot deel van zijn werken zijn pas eind 19e eeuw ontdekt en alleen in een Oud-Slavische vertaling bekend.
In het kader van de christenvervolging werd Hippolytus, samen met de nieuwe paus Pontianus, door de Romeinse keizer naar Sardinië verbannen.
De twee raakten daar bevriend en verzoenden zich. Beiden stierven daar,
waarschijnlijk door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.

Al in 236 werden ze als heilige martelaars naar Rome overgebracht en begraven in
de pauselijke catacombe. Hippolytus is een speciaal geval. Hij is niet verbonden
aan een bisdom of streek, en is ook niet reuze populair. Er zijn niet zoveel dorpen
en/of kerken die zijn naam dragen.
De naam Hippolytus is gekozen vanwege de speciale bescherming die men zo
hoopte te bereiken. Met name in de 8e eeuw schreven de Karolingers speciale
kracht toe aan Hippolytus bij het kerstenen van de heidense stammen en het
keren van de heidense vloedgolven. De vroege christenen zagen de
volksverhuizingen als een woeste zee waarin de beschaving (het christendom)
dreigde te verdrinken. De heidense volkeren die Europa binnen trokken werden
dus als een bedreiging gezien, zoals het water van de zee dodelijk kan zijn als je
er door wordt overspoeld.
Hippolytus werd door de vroeg middeleeuwse kerk ineens binnengehaald als een
profeet, omdat hij, eeuwen voordien, van dezelfde beeldspraak gebruik maakte.
Hij zag de kerk ‘als een schip op zee die door de storm heen en weer geslingerd
wordt, maar niet vergaat, want het heeft Christus aan boord als ervaren
stuurman’.
De strijd tegen de zee die Hippolytus beschrijft werd door de Karolingers gebruikt als bescherming tegen de heidense invallers van hun rijk. Het is dan ook niet toevallig dat de bekendste plaats die naar Hippolytus is genoemd, het Oostenrijkse St. Polten is, aan de rand van het Karolingische rijk.
In St. Polten is een belangrijk klooster waarvan bekend is dat het in 777 gesticht is.