Gebedsintenties 10 december

Bep van Rossum- Olsthoorn;
Petra Kasius- Neuteboom;
Truus Verkleij – Looman;
Antoon Janmaat;
Lien den Blanken- Nieuwendijk;
Jaap Janmaat en Nanda Janmaat- Nederend;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Ton en Greet Bouwman-Schoonderbeek;
Nico Boers en Jopie Boers – Kooijman;
Martha de Valk-Pietersen;
Jan Bouwman;
Richard van Rossum en dochter Marja;
Quirinus en An Bakker-Okkerman en Angèle;
Jo Bouwman en To Bouwman-Janmaat;
Overleden ouders van Leeuwen- Bouwman en overleden familie;
Toon Blok en Annie Blok- Heilker;
Wim van Schaik en dochter Marianne;
Theo van Schaik en Alie van Schaik-Bouwman;
Ouders den Blanken-van den Bosch;

Gebedsintenties 16 december

Bep van Rossum- Olsthoorn;
Petra Kasius- Neuteboom;
Truus Verkleij – Looman;
Antoon Janmaat;
Lien den Blanken- Nieuwendijk;
Jaap Janmaat en Nanda Janmaat- Nederend;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Martha de Valk-Pietersen;
Jan Bouwman;
Overleden ouders van Schaik- den Blanken;
Gijs Bouwman en dochter Marion;
Wim Kemp;
Antoon Kempen;
Antoon den Bruinen;
Lies van Schaik – van der Meer

Verkoop Kerstbomen in de Kanis!!!!

Kamerik Contactgegevens Geloofsgemeenschap

[supsystic-tables id=”1″]

 

regel 1 inhoud 2 tabelkolom 3
inhoud 1 inhoud 2a tebelkolom 3

Wie was Hippolytus?

hhippolytus150x181Hippolytus van Rome leefde van ± 170 tot 235 na Chr.
Onze Hippolytus wordt nog wel eens verward met de tragedie Hippolytos van Euripides.
Dus Hippolytus, de heilige naar wie onze kerk genoemd is, was sinds 192 priester in Rome. Hij wordt in het Westen als een van de belangrijkste kerkleraren van zijn tijd beschouwd.
Hippolytus was een zeer conservatief christen en een vlijtig schrijver. Een groot deel van zijn werken zijn pas eind 19e eeuw ontdekt en alleen in een Oud-Slavische vertaling bekend.
In het kader van de christenvervolging werd Hippolytus, samen met de nieuwe paus Pontianus, door de Romeinse keizer naar Sardinië verbannen.
De twee raakten daar bevriend en verzoenden zich. Beiden stierven daar,
waarschijnlijk door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.

Al in 236 werden ze als heilige martelaars naar Rome overgebracht en begraven in
de pauselijke catacombe. Hippolytus is een speciaal geval. Hij is niet verbonden
aan een bisdom of streek, en is ook niet reuze populair. Er zijn niet zoveel dorpen
en/of kerken die zijn naam dragen.
De naam Hippolytus is gekozen vanwege de speciale bescherming die men zo
hoopte te bereiken. Met name in de 8e eeuw schreven de Karolingers speciale
kracht toe aan Hippolytus bij het kerstenen van de heidense stammen en het
keren van de heidense vloedgolven. De vroege christenen zagen de
volksverhuizingen als een woeste zee waarin de beschaving (het christendom)
dreigde te verdrinken. De heidense volkeren die Europa binnen trokken werden
dus als een bedreiging gezien, zoals het water van de zee dodelijk kan zijn als je
er door wordt overspoeld.
Hippolytus werd door de vroeg middeleeuwse kerk ineens binnengehaald als een
profeet, omdat hij, eeuwen voordien, van dezelfde beeldspraak gebruik maakte.
Hij zag de kerk ‘als een schip op zee die door de storm heen en weer geslingerd
wordt, maar niet vergaat, want het heeft Christus aan boord als ervaren
stuurman’.
De strijd tegen de zee die Hippolytus beschrijft werd door de Karolingers gebruikt als bescherming tegen de heidense invallers van hun rijk. Het is dan ook niet toevallig dat de bekendste plaats die naar Hippolytus is genoemd, het Oostenrijkse St. Polten is, aan de rand van het Karolingische rijk.
In St. Polten is een belangrijk klooster waarvan bekend is dat het in 777 gesticht is.