Gebedsintenties 18 mei 2024

Wil van der Tol;
Martien den blanken;
Lies van Schaik – van der Meer;
Evert en Annie Kooijman-den Bruinen en Gerard;
Martha de Valk-Pietersen;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Joop Bouwman;
Antoon Janmaat;
Jan Bouwman;
Jessica van Leeuwen;
Moeder van Janneke Stam

Gebedsintenties 26 mei

Jessica van leeuwen;
Martien den blanken;
Wil van der Tol;
Nico Boers en Jopie Boers – Kooijman;
Quirinus en An Bakker-Okkerman en Angèle;
Richard en Bep van Rossum- Olsthoorn en dochter Marja;
Martha de Valk-Pietersen;
Jo Bouwman en To Bouwman-Janmaat;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Theo de Bruijn;

Gebedsintenties 1 juni

Martien den blanken;
Wil van der Tol;
Cees Kwakkenbos en Rini Kwakkenbos-Smits en zonen Kees, Gerard en Ruud;
Lies van Schaik – van der Meer;
Wim Kemp;
Arie Neuteboom en Annie Neuteboom- Pijnacker;
Martha de Valk-Pietersen;
Wim Boere, Jeanne Boere-Ebskamp en Peter;
Gijs Bouwman en dochter Marion;
Antoon den Bruinen;
Jan Bouwman;

Kamerik Contactgegevens Geloofsgemeenschap

[supsystic-tables id=”1″]

 

regel 1 inhoud 2 tabelkolom 3
inhoud 1 inhoud 2a tebelkolom 3

Wie was Hippolytus?

hhippolytus150x181Hippolytus van Rome leefde van ± 170 tot 235 na Chr.
Onze Hippolytus wordt nog wel eens verward met de tragedie Hippolytos van Euripides.
Dus Hippolytus, de heilige naar wie onze kerk genoemd is, was sinds 192 priester in Rome. Hij wordt in het Westen als een van de belangrijkste kerkleraren van zijn tijd beschouwd.
Hippolytus was een zeer conservatief christen en een vlijtig schrijver. Een groot deel van zijn werken zijn pas eind 19e eeuw ontdekt en alleen in een Oud-Slavische vertaling bekend.
In het kader van de christenvervolging werd Hippolytus, samen met de nieuwe paus Pontianus, door de Romeinse keizer naar Sardinië verbannen.
De twee raakten daar bevriend en verzoenden zich. Beiden stierven daar,
waarschijnlijk door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.

Al in 236 werden ze als heilige martelaars naar Rome overgebracht en begraven in
de pauselijke catacombe. Hippolytus is een speciaal geval. Hij is niet verbonden
aan een bisdom of streek, en is ook niet reuze populair. Er zijn niet zoveel dorpen
en/of kerken die zijn naam dragen.
De naam Hippolytus is gekozen vanwege de speciale bescherming die men zo
hoopte te bereiken. Met name in de 8e eeuw schreven de Karolingers speciale
kracht toe aan Hippolytus bij het kerstenen van de heidense stammen en het
keren van de heidense vloedgolven. De vroege christenen zagen de
volksverhuizingen als een woeste zee waarin de beschaving (het christendom)
dreigde te verdrinken. De heidense volkeren die Europa binnen trokken werden
dus als een bedreiging gezien, zoals het water van de zee dodelijk kan zijn als je
er door wordt overspoeld.
Hippolytus werd door de vroeg middeleeuwse kerk ineens binnengehaald als een
profeet, omdat hij, eeuwen voordien, van dezelfde beeldspraak gebruik maakte.
Hij zag de kerk ‘als een schip op zee die door de storm heen en weer geslingerd
wordt, maar niet vergaat, want het heeft Christus aan boord als ervaren
stuurman’.
De strijd tegen de zee die Hippolytus beschrijft werd door de Karolingers gebruikt als bescherming tegen de heidense invallers van hun rijk. Het is dan ook niet toevallig dat de bekendste plaats die naar Hippolytus is genoemd, het Oostenrijkse St. Polten is, aan de rand van het Karolingische rijk.
In St. Polten is een belangrijk klooster waarvan bekend is dat het in 777 gesticht is.