Kamerik (kijk ook eens bij NIEUWS)

logo_parochie_hippolytus_570x224De geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus in Kamerik heeft sinds de installatie van de nieuwe parochie Pax Christi een pastoraatsgroep. Daarmee sluit zij aan bij de ontwikkelingen in alle geloofsgemeenschappen van deze parochie.
In de voormalige parochie van de H. Hippolytus bestond al wel het pastoraal overleg. In dit overleg waren alle werkgroepen vertegenwoordigd. Daarin werden belangrijke zaken die de parochie aangaan samen overlegd en uitgewisseld.
In de pastoraatsgroepen komen weer alle werkvelden samen. Dan gaat het om de werkvelden: leren, vieren, dienen, vorming & toerusting.
Bovendien komen in de pastoraatsgroep de vragen samen die leven in de gemeenschap met betrekking tot de inhoud en het vormgeving van het kerk zijn.

Naast de pastoraatsgroep functioneert ook de lokatieraad. Deze heeft een meer beherende en voorwaardescheppende taak. De zaken die met financie├źn en gebouwen te maken hebben horen hier thuis. Een goede samenwerking tussen lokatieraad en pastoraatsgroep is vanzelfsprekend.

Dit betekent ook dat elke parochiaan bij de leden van de pastoraatsgroep zijn of haar vragen neer kan leggen die op het functioneren van de geloofsgemeenschap betrekking hebben. Dan kan de pastoraatsgroep bekijken hoe met zo’n vraag om te gaan. Wij hopen zo een echte ondersteuning te geven aan de ontwikkeling binnen de geloofsgemeenschap van de heilige Hippolytus.

De samenstelling van de pastoraatsgroep en de lokatieraad is als volgt:

[supsystic-tables id=3]