Jeugd en Jongeren

Kinderwoorddienst
In verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie kunnen kinderen van de basisschool tijdens de liturgieviering naar hun eigen woorddienst gaan. Daarin wordt de lezing van de zondag gelezen uit een kinderbijbel. Samen wordt gezocht naar wat deze lezing te zeggen heeft voor de kinderen. Ook wordt er vaak een knutsel of tekening gemaakt naar aanleiding van de lezing. En er wordt samen gebeden. Het doel van de kinderwoorddienst is om de lezing van de zondag zo te laten klinken, dat het aansluit bij de leefwereld en de taal van de kinderen. Zo kunnen kinderen zelf ontdekken dat en hoe de Bijbel een bron is van teksten die van betekenis kunnen zijn voor hun leven.

Om te zien of er kinderwoorddienst is, raadpleegt u het liturgierooster in het parochieblad of de website

2gether
Wat is het?
Al jaren komen jongeren bij elkaar in verschillende groepen. In onze parochie worden deze gebundeld onder de naam ‘2gether’. De opzet van deze avonden is per groep verschillend.

Voor wie?
Wil jij op een leuke en gezellige manier iets zinvols proberen te doen met je geloof? Denk jij graag over je leven na? Vind je het leuk om met andere jongeren te delen over wat jou bezighoudt? Dan ben je van harte welkom!

Je kunt meedoen als je gevormd bent, maar dat is geen voorwaarde.

Wat gebeurt er?
In Meije/Zegveld zijn er enthousiaste clubs die een afwisselend maandprogramma hebben. Zo kijken zij film en vieren samen Sinterklaas en Kerst. Zij houden een spelletjesavond met ouderen. Ze maken uitstapjes en hebben thema-avonden, soms met een gast erbij. En het hoogtepunt is wel de jaarlijkse voetbalwedstrijd met de ‘Bumpelaars’ van Huize Ursula in Nieuwveen. Je bent welkom vanaf groep 7/8.

In Woerden worden allerlei onderwerpen uit het leven van jongeren besproken. Op een gezellige en creatieve manier worden soms serieuze onderwerpen aan de orde gesteld. De groepen worden gevormd uit de jongeren die elkaar willen blijven ontmoeten na het Vormsel.

In Kamerik is er het Interkerkelijk Jeugdwerk. Een grote groep jongeren van 12-25 jaar komt elke vrijdagavond bij elkaar. De avond wordt ingevuld met een maatschappelijk christelijk thema, spellen en gezellige ontmoeting bij de bar. De organisatie is een samenwerking van de Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk) en de Katholieke geloofsgemeenschap van Kamerik.

Daarnaast is er in Kamerik Alpha Youth ‘Groene hart’ voor jongeren van 17-25 jaar. Deze groep is bedoeld voor wie echt eens wil ontdekken of het christelijk geloof een bijdrage kan leveren aan zijn/haar eigen leven. Op zeven avonden en een weekend stappen jongeren in het diepe. Natuurlijk is er ruimte voor ontspanning, humor en ontmoeting van elkaar en van Jezus. Er wordt ook altijd samen gegeten. Wat je kerkelijke achtergrond ook is (als je die al hebt), iedereen is van harte welkom bij Alpha Youth. De leiding ligt in handen van mensen uit diverse kerken.

In Oudewater is op dit moment geen eigen jongerengroep. We hopen dat die er binnenkort gaat komen!

Aanmelden
Heb je zin om mee te doen met een van de groepen of wil je een nieuwe groep starten, neem dan contact op met:

Club Meije/Zegveld:  Lida van Zoest, Joke Voorend en Annita van Vliet,
clubmeijezegveld@hotmail.com
2gether Woerden: secr.woerden@parochiepaxchristi.nl
Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik: Alphons van Leeuwen, 06-50918721