Uit het infoblad Kamerik

 

Kerktelefoon

Het is niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan, maar u wilt misschien wel de kerkdienst volgen. Dit kan met de kerktelefoon. Er wordt dan een kastje geïnstalleerd bij u thuis, waarmee u mee kan luisteren. De kosten zijn € 25 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Voorbij 06-51844727


Parochie-contactgroep geloofsgemeenschap H.Hippolytus
Het doel is om te proberen, daar waar nodig is, aandacht en zorg te schenken aan parochianen, die dit op prijs stellen. Deze groep zet zich in voor de parochie door bezoek aan:

  • ouderen, die aangegeven hebben, dit op prijs te stellen
  • parochianen, i.v.m. een ziekenhuisopname
  • parochianen, die om andere redenen een bezoek fijn vinden.

De Parochie-Contactgroep bestaat nu uit: Tine den Blanken, Anneke van ’t Hoofd, Greet Zwetsloot, Ria van der Gun en Tiny de Bruijn, met als voorzitter Fien van Beek. Zijn er parochianen, hetzij uzelf of iemand uit uw omgeving, die een bezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fien van Beek, telefoon 0348-401986. De Parochie-Contactgroep hoopt en wenst dit mooie werk nog vele jaren met elkaar te kunnen blijven doen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com