Uit het infoblad Kamerik

ACTIE: BLIJ MET ELKE LEI

Stand van zaken per 11 jan 2021

De haan.

Op 11 januari 2021 werd de opnieuw vergulde haan met bol teruggeplaatst op de torenspits door de aannemer. Dit was het moment waarop Pastor Huub de haan wilde zegenen. Vanwege de corona maatregelen waren alleen wethouder Timo de Weger, verantwoordelijk voor monumenten en Leo Bos, ambtenaar monumentenzorg aanwezig, naast een aantal leden van de locatieraad. Met een lift langs de buitenkant van de toren gingen de genodigden naar boven. Het laatste stuk moest er geklommen worden. Paul van de Boogaard, bouwkundige van de locatieraad, die de hele renovatie heeft begeleid, onthulde de haan door een doek, die over de haan zat, te verwijderen. Daarna heeft Pastor Huub de haan gezegend. Kranten en RTV Woerden hebben aandacht besteed aan deze ceremonie.

Een leuke wetenswaardigheid is dat in de bol onder de haan in een waterdicht kokertje een briefje is gestopt. In dit briefje staat allerlei zaken waar we ons anno 2021 mee bezighouden, zoals het klimaat, corona etc. Als de kerktoren over 80-100 jaar opnieuw wordt gerenoveerd, kunnen de mensen teruglezen hoe het 100 jaar geleden was. Helaas zat er geen brief uit 1915 in de bol.

Onthulling van de haan op 11 jan.2021

Via onderstaande link kunt u foto’s van de restauratie bekijken.
https://www.kwaaiaap.nl/restauratie-torenspits-rk-kerk-kanis/

Nieuwe foto’s, beelden van de Torenspits.

Wanneer u klikt op deze linken ( link-1 en link-2 ) krijgt u beelden te zien die zijn gemaakt met een drone van de steigerbouw.

En hier een interview met Gerard Voorbij door RPL Woerden over de nieuwe leien van onze kerk.

Op 17-10-2020 heeft de penningmeester een kwart van de hoeveelheid benodigde

Blij met elke lei, stand van zakenleien ontvangen. Maar u begrijpt wij zijn er nog niet.

Zoals u ongetwijfeld al heeft gezien zijn de steigers aangebracht rondom de kerktoren. Hierboven een foto van 17 oktober. Wanneer u dit leest zijn de klokken weggehaald en waarschijnlijk zijn de asbesthoudende leien ook verwijderd. Daarna zal het houtwerk beoordeeld worden en gerepareerd. Sommige delen zullen vernieuwd worden. Daarna zal alles doorspijkerd worden. Uiteindelijk wordt er een folie eroverheen gelegd, waardoor er geen water meer wordt doorgelaten. Uiteindelijk worden de leien erop gelegd. Een leuke wetenswaardigheid is dat alle natuurleien handmatig worden beoordeeld op dikte. De dikste komen onder aan de toren en de dunste boven. Hierdoor kunnen tussen de leien geen gaten ontstaan. De planning is dat de werkzaamheden voor de kerst klaar zullen zijn, maar dit is wel afhankelijk van het weer.

Hieronder ziet u wat het sponsorbedrag is van de leien per m². Alle bijdragen zijn welkom, zowel groot als klein, want de locatieraad is “BLIJ MET ELKE LEI”.

1/8 m² € 34,50
1/4 m² € 69,–
1/2 m² € 138,–
1 m² € 276,–

De spaarbus voor nieuwe leienUw m² (of een deel ervan) kunt u storten op het volgende rekeningnummer, die speciaal is geopend voor deze actie; NL 02 RABO 0352 135 530 ten name van Parochie Pax Christi Kamerik.

Ook is het mogelijk om in de kerk in de speciale “kerktorenbus” in de kerk uw bedragen te doen.
Wist u dat dit ook digitaal kan met de QR-code te scannen in de GIVT-app?

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, Namens de locatieraad, Nelina van Breukelen

NB; indien u flyers nodig heeft kunt u een mail sturen naar locatieraad.kamerik@parochiepaxchristi of bellen met Gerard Voorbij 06-51844727


Kerktelefoon

De locatieraad wil de beschikbaarheid van de kerktelefoon onder uw aandacht brengen. In deze coronaperiode is het niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan, maar u wilt misschien wel de kerkdienst volgen. Dit kan met de kerktelefoon. Er wordt dan een kastje geïnstalleerd bij u thuis, waarmee u mee kan luisteren. De kosten zijn € 25 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Voorbij 06-51844727


Op de pagina NIEUWS is te vinden welke activiteiten wel en niet doorgaan i.v.m. corona maatregelen.

Parochie-contactgroep geloofsgemeenschap H.Hippolytus
Het doel is om te proberen, daar waar nodig is, aandacht en zorg te schenken aan parochianen, die dit op prijs stellen. Deze groep zet zich in voor de parochie door bezoek aan:

  • ouderen, die aangegeven hebben, dit op prijs te stellen
  • parochianen, i.v.m. een ziekenhuisopname
  • parochianen, die om andere redenen een bezoek fijn vinden.

De Parochie-Contactgroep bestaat nu uit: Tine den Blanken, Anneke van ’t Hoofd, Greet Zwetsloot, Ria van der Gun en Tiny de Bruijn, met als voorzitter Fien van Beek. Zijn er parochianen, hetzij uzelf of iemand uit uw omgeving, die een bezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fien van Beek, telefoon 0348-401986. De Parochie-Contactgroep hoopt en wenst dit mooie werk nog vele jaren met elkaar te kunnen blijven doen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com