Vieren / Liturgie, wat is dat?

We onderscheiden vier elementen, die wezenlijk zijn voor elke vorm van christelijke liturgie en die in een definitie verwoord moeten worden:

Gezamenlijkheid.
Voor liturgie moet je altijd minstens met z’n tweeën zijn. Liturgie vieren doe je samen. En er is actieve betrokkenheid nodig. De aanwezigen moeten zelf kunnen deelnemen. Liturgie nodigt deelnemers uit om zich in openheid voor de naaste met elkaar en met andere christengelovigen verbonden te voelen en met elkaar als gelovigen een gemeenschap te vormen. Deze gemeenschap gaat de begrenzing van de samengekomen groep te boven.

Contact met God in wederkerigheid.
Het kan op allerlei manieren en in velerlei vormen, maar altijd moet liturgie gericht staan op en ruimte bieden voor contact met God. In liturgie brengen wij onze verbondenheid met God en (ons verlangen naar en vertrouwen op) Gods verbondenheid met ons tot uitdrukking. We zoeken contact met God en we willen ontvankelijk zijn voor God. We stellen ons open voor God, doordat we bijvoorbeeld luisteren naar een Bijbelverhaal of een andere tekst of doordat we de stilte benutten voor een innerlijk luisteren. En we geven antwoord aan God: door gebed (smeek, dank, lof, eer, schuld) of door actie (collecte).

Doorwerking in het dagelijks leven.
liturgie is alleen echt liturgie, wanneer het de deelnemers iets doet: “je gaat anders weg uit een liturgische viering dan je er gekomen bent”. Liturgie moet bemoedigen en uitdagen om in het leven van alledag goede christenen te zijn en de eigen talenten en mogelijkheden in te zetten ten behoeve van het welzijn van de naasten. Goede liturgie nodigt uit tot verdieping en verbetering van het christelijk leven.

Herkenbare structuur.
Wezenlijk voor liturgie is een structuur met herhaalbare vormgeving (rituelen) en verwoordingen (teksten en gebeden). De christelijke traditie kan daarvoor een rijke bron zijn, maar vormgeving en verwoordingen kunnen zich ook nieuw ontwikkelen.

De Eucharistie
Over de eucharistie valt ontzettend veel te vertellen. In een filmpje gaan we onder meer in op de vier manieren waarop we Christus kunnen ontmoeten in de eucharistieviering. Ook beantwoorden we de vraag of dat stukje brood nu ècht het lichaam van Christus wordt, waarbij we de kijker uitnodigen om met gelovige ogen naar de eucharistie te kijken. Klik hier om het filmpje te bekijken.