R.K. Begraafplaats “de Hoge Wal”

Onze parochie heeft in Woerden een eigen begraafplaats aan de Hogewal. Deze ligt naast de gesloten- Algemene gemeentelijke begraafplaats op de hoek Hogewal/Torenwal. Er is in Woerden ook een gemeentelijke begraafplaats Rijnhof met een katholiek  gedeelte. De parochianen bepalen zelf de keuze waar men begraven wordt.

Onze begraafplaats “de Hoge Wal
De begraafplaats wordt beheerd door een commissie van drie personen:

Joop van der Tol   Voorzitter .
Lex Streng  Onderhoud en Materieelbeheer.
Gerard Verheijen Secretaris en Penningmeester.

Contactgegevens: Het Spaarne 27 3448 DX Woerden, Tel 06-51079922, Gerardverheijen@gmail.com

Er zijn op onze begraafplaats ca 300 graven en ca 600 overledenen. Wanneer iemand begraven wil  worden op de Hoge Walt, ontvangen we meestal de informatie via een begrafenisonderneming. Voor bestaande graven krijgen de rechthebbenden van de graven ca een half jaar voor afloop van de rechten voorinformatie en zodra de rechten zijn afgelopen het verzoek of men de rechten wil verlengen of dat het graf geruimd kan worden. Wanneer ruiming plaatsvindt, ontvangt de voormalige rechthebbende tijdig informatie. Voor al deze zaken is het nodig om adreswijzigingen en overlijden van rechthebbenden aan de secretaris door te geven.

Zijn er nog vrije graven beschikbaar?
Dankzij een zorgvuldig ruimingsbeleid beschikken we over:

  • Particuliere graven  voor 2 personen , 20 jaar met mogelijkheid verlenging  telkens met 10 jaar,
  • Algemene graven 10 jaar geen verlenging mogelijk,
  • Urnen graven  10, resp 20 jaar, verlenging telkens met 10 jaar.

Het is niet mogelijk om graven te reserveren. Verdere informatie vindt u bij www.begraafplaats.nl  Als u het vak begraafplaatsen aanklikt en zoekt op Hogewal Woerden dan vindt u onze website  met zaken zoals reglement en tarieven.

Een stukje geschiedenis
De begraafplaats kent een rijke historie. Zowel katholieken als protestanten werden begraven in- en om de Petruskerk. Tot 1591 was de Pieterskerk( nu Petruskerk) de enige katholieke parochiekerk. Na de reformatie in 1591 gaat de kerk over naar de Gereformeerden. In Woerden hadden de katholieken , na de reformatie , eerst vanaf 1670 een schuilkerk. Pas in 1765 kon er voor het eerst weer een kerk gebouwd worden aan het Groenendaal. In 1816 werd aan de Noordzijde  van de kerk een klein R.K kerkhof ingericht. Het was het eerste RK Kerkhof in de provincie Zuid-Holland.

Op 8 oktober ontving Pater Richel van het Gemeentebestuur een bericht dat volgens een circulaire van de Gouverneur van de Provincie per 1 januari 1829 het begraven van lijken en kerkhoven binnen de bebouwde kom verboden werd. De gemeente stond op 25 november 1828 aan de Katholieken een stuk grond  af gelegen op de bolwerken aan de binnengracht  en werd een kerkhof ingericht. In 1851 werd het kerkhof gerenoveerd. Er werd beplanting aangelegd, het kerkhof werd met een muur afgesloten en er werd een kapel gebouw en in het midden daarvan werd een priestergraf aangelegd. Aan de kapel was een klein woonhuis verbonden, waarin de grafdelver / koster met zijn gezin woonde.

Deze inrichting werd gehandhaafd tot 1963. De niet meer gebruikte kapel annex woonhuis was bouwvallig geworden en is in dat jaar gesloopt. Op de fundamenten van de kapel is de nu nog aanwezige aula gebouwd.