Parochiebestuur

De Parochie Pax Christi is als volgt georganiseerd.

Bestuur:

  • Pastor Huub Spaan, voorzitter
  • Ton Mastwijk, vice-voorzitter
  • Grada Nederhof, secretaris
  • Kees van Dijk, penningmeester
  • Ellen Vossen, lid/communicatie
  • P&O > vacature
  • Dhr. L.W. Smit, lid/bouwzaken

Het parochiebestuur bestuurt de parochie waarbij het “Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” van toepassing is.

Medewerkers:

  • Marie-Louise van Schieveen, centraal secretariaat parochie Pax Christi
  • Lia Burggraaf, secretariaat geloofsgemeenschap Heilige Bonaventura
  • Lia Burggraaf, secretariaat geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assië

Samenwerking geboden 2

samenwerking gebodenIn 2008 heeft het bisdom Rotterdam een doorstart gemaakt met de uitvoering van de plannen om parochies in het bisdom opnieuw in te delen. Het samengaan van parochies is noodzakelijk geworden omdat het aantal priesters en pastores sterk terugloopt. Ook het aantal parochianen dat actief is in de kerk loopt steeds verder terug waardoor het moeilijker wordt om alle (pastorale) activiteiten uit te blijven voeren. En het aantal kerkgangers daalt waardoor de inkomsten afnemen. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid parochies samen te voegen.

In 2011 is de samenwerking tussen de parochies in Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden nader uitgewerkt. Op 1 januari 2012 is de nieuwe parochie Pax Christi een feit. Een fusie die zeker kansen biedt doordat wij elkaars sterke punten kunnen delen.

Organogram

De parochie Pax Christi heeft de rechtspersoonlijkheid en structuur volgens het “Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

organogram