MOV van de parochie OLV Geboorte Meije Zegveld

In Meije Zegveld wordt de MOV (missie, ontwikkeling en vrede) een heel warm hart toegedragen door alle parochianen. Hierbij willen wij even de naam van Annie Sluijs noemen, Annie komt de eer toe de MOV groot en bekend gemaakt te hebben en heeft zich daar jaren met heel, heel veel enthousiasme voor ingezet. Na haar overlijden proberen wij met dit enthousiasme door te gaan en dat lukt!

Vastenaktie
Onze topper is de Vastenaktie. Jaarlijks wordt samen met de andere MOV groepen van de Pax Christi gekozen voor een gezamenlijk project. De vastenaktie start standaard op de eerste zondag van de vasten met een gezinsviering waarbij het thema van het project centraal staat. Na de viering zijn er vele spelactiviteiten vooral voor de kinderen, we denken aan de grabbelton, spijkerslaan, sjoelen, cavia race, enveloppen trekken, plantenverkoop en het schminken en knutselen en nog veel meer. De opbrengst daarvan is voor onze kleine parochie altijd enorm, waar we met zijn allen heel trots op zijn.

Komt u gerust eens bij ons kijken en meedoen op de eerste zondag van de advent. Wij weten zeker dat u ook wordt aangestoken. Tijdens de vasten wordt er ook gecollecteerd voor de vastenaktie en staat achterin de kerk een melkbus waarin de vastenzakjes verzameld worden ( deze zakjes worden meegegeven in het parochieblad).

De laatste jaren is hierbij ook de Pelgrimstocht gekomen en zorgen wij voor mooie routes waarbij we niet verdwalen en een lekker bakje koffie. Het zijn mooie wandelingen overal in de Pax Christi, tijd om samen gevoelens te delen en aandacht aan elkaar te besteden.