Koren in Oudewater

In de geloofsgemeenschap Oudewater zijn drie koren actief die afwisselend zingen tijdens de verschillende kerkdiensten. Hieronder staan alle koren vermeld.

R.K. Kerkkoor St. Caecilia
logo_herenkoor
Het R.K. Herenkoor St. Caecilia is opgericht in 1936.
Het R.K. Dameskoor is opgericht in 1958.

Op 6 november 2018 zijn zij gefuseerd in het gemengde koor: “R.K. Kerkkoor St. Caecilia”.

Het doel van het koor is om de religieuze vieringen binnen onze R.K. geloofsgemeenschap van de parochie Pax Christi in de locatie van St. Franciscus te Oudewater met onze zang te begeleiden.

Onder leiding van dirigente Henriëtte van Dijk-van den Berg repeteren we iedere donderdagavond de te zingen liederen voor de weekendvieringen.
Door het samengaan van de koren is er een nieuw koor ontstaan met weer nieuwe mogelijkheden voor meerstemmig repertoire. Ook het zingen van Gregoriaans blijft hier deel van uitmaken.
Wij zingen bij toerbeurt met andere koren bij de vieringen in de St. Franciscuskerk en in De Wulverhorst.
Naast deze activiteiten zijn wij ook een hechte vriendenclub en sluiten wij de repetities eenmaal per maand af met gezellig samen zijn.

Op dit moment zijn er 24 leden en zijn wij toch wel op zoek naar wat uitbreiding!
Als je geïnteresseerd bent, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd.
Wij repeteren iedere donderdagavond in de zaal aan ‘t Heilig Leven van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Dirigente is Henriëtte van Dijk-van den Berg.
Organist is Gert Lagerwerf.
Voorzitter is Theo Boere.
Penningmeester is Lia Rietveld.
Secretaris is Arnold Klever.
Commissies: liturgie, muziekbibliotheek en sociale contacten.

Contactpersoon R.K. Kerkkoor St. Caecilia Oudewater:
Dhr. A.A.M. Klever, secretaris
T: 0348-562527;
E: st.caecilia@gmail.com;
W: http://stcaecilia.blogspot.nl.

Kinderkoor Sunshine
Hey jij!
Ben jij nieuwsgierig naar wat het Kinderkoor Sunshine nu eigenlijk is, dat zijn wij!
Wij zijn een enthousiast kinderkoor dat het leuk vindt om met elkaar te zingen.
We spreken de repetities af wanneer we ingepland staan voor een viering; vaak met Kerstmis en rond Pasen, met de Eerste Communie, maar ook door het jaar heen.
Marieke nodigt ons dan uit en met Nienke als dirigente wordt het altijd een leuk zangfeest.
Ook hebben we een keer per jaar een uitje met elkaar.
Heb jij zin om mee te zingen?
Kom dan mee oefenen op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur!

Voor informatie en opgave:

Marieke van Jaarsveld
E: mariekevkats@yahoo.com.

Middenkoor
Het Middenkoor bestaat sinds 1983. Wij zijn een hechte, enthousiaste groep mensen. Het koor telt 21 leden en is onderverdeeld in 9 alten, 6 sopranen, 3 tenoren en 3 bassen. Wij zingen in principe eens per 2 weken ter ondersteuning van de vieringen. Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige kerkmuziek van o.a. Huub Oosterhuis (teksten) op muziek van Tom Löwenthal, Antoine Oomen en Bernard Huijbers.
Door het organiseren van diverse activiteiten, zoals een lieddag in 2011, een zangworkshop in het voorjaar van 2014 en een Kerstworkshop in 2019 wil het koor mensen aantrekken en deze kennis laten maken én enthousiasmeren voor en met ons repertoire. Door deze activiteiten is het ledental de afgelopen jaren gestegen. Nog steeds zijn er nieuwe leden, met name bassen en tenoren, van harte welkom om bij ons koor te komen zingen.
Om inspiratie op te doen hebben de leden regelmatig de Lieddagen in Amsterdam bezocht, welke georganiseerd worden door de Stichting Leerhuis en Liturgie.

Onze repetitie-avond is op maandag van 19.45 uur tot 21.45 uur. Op de eerste maandag van de maand is er na de repetitie een borrelavond en bij de start en/of afsluiting van het seizoen wordt er een leuke activiteit voor en door de leden georganiseerd.
Sinds begin oktober 2022 hebben wij gelukkig weer een nieuwe dirigent.
Zijn naam is Reinier de Wit, 44 jaar oud en hij is een pianist, zanger, organist en dirigent uit Kerk-Avezaath, een dorpje vlak bij Tiel.
Al ruim 12 jaar is Bastiaan Heeren onze vaste pianist bij de repetities en de vieringen.

Het bestuur
Bets van Apeldoorn – voorzitter, Geer Zijleman – secretaris, Noor Lucassen – penningmeester en Coby van Leeuwen – algemeen lid.
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en weet zich ondersteund door verschillende koorleden, die in samenspraak met het bestuur hand- en spandiensten verrichten. Het bestuur heeft twee maal per jaar overleg met de stuurgroep Vieren o.a. over het vaststellen van het liturgisch rooster en andere voorkomende zaken.

De muziekcommissie
De muziekcommissie zoekt, in goed overleg met de dirigent, bij elke viering die het Middenkoor verzorgt, de liederen uit die bij de lezingen en het thema van de viering passen. Voor o.a. de Kerst- en Paasviering is er een uitgebreide voorbereiding met de voorganger om zo tot een mooie viering te komen.

Het e-mail adres van het Middenkoor secretariaat is: middenkoor@telfort.nl.

2018 ’s Hertogenbosch
35-jarig bestaan

 

 

 

 

Januari 2023
40-jarig bestaan