Kerkbalans 2022

De parochie Pax Christi met in alle vier de geloofsgemeenschappen een kerk die gezichtsbepalend in het centrum van het leven van mensen mag staan. Zo willen we er zijn voor al onze parochianen, wilt u er dan zijn voor uw kerk?

In het afgelopen jaar hebben we allemaal de gevolgen van de pandemie ervaren. Er waren periodes dat we beperkt mochten vieren, er waren tijden dat de catechese voor Eerste Communie opgeschoven moest worden, er waren momenten dat we de nabijheid in diaconale activiteiten niet altijd konden uitvoeren. Maar we hebben geprobeerd om de kerk open te houden, om te stimuleren dat we ons geloof kunnen beleven, dat we tot uitdrukking brengen dat we solidair met elkaar willen en kunnen zijn. De kerk mag zo van waarde en betekenis zijn. Juist in deze kwetsbare tijden.

De coronacrisis heeft ook voor onze kerk grote consequenties. Niet alleen was het soms moeilijk voor u om de kerk te bereiken, zo was het ook voor ons moeilijk om het contact met u te kunnen houden. Toch weten we van elkaar dat we niet zonder elkaar kunnen. Op de belangrijke momenten van het leven wil je dat tot uitdrukking brengen met God en met elkaar. Maar net zo goed wil je ook op gewone dagen je verbondenheid met je geloof beleven. De kerk is namelijk van blijvende waarde en Kerk dat zijn we samen!

We hopen daarom dat u ook dit jaar de kerk financieel van harte wilt steunen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Zo kunnen we met en voor elkaar waarmaken dat we elkaar nabij kunnen zijn in goede en kwade dagen.

shaloom en mazzeltov,
pastor Huub Spaan.