Huwelijk

Huwelijk

klik om de brochure te lezen

Wat is het?
Mensen die willen trouwen voor de kerk, kiezen daar bewust voor. Het woord van trouw dat uitgesproken is bij het burgerlijk huwelijk, wordt in de kerk opnieuw en in alle openheid uitgesproken ten overstaan van God, familie en vrienden en de geloofsgemeenschap.

Voor wie is het?
Iedereen die katholiek is gedoopt kan in de katholieke kerk zijn huwelijk laten inzegenen. Wanneer een van de beiden niet katholiek is, kan toch in de kerk getrouwd worden. Vraagt u even naar de mogelijkheden.

Bekijk ook onderstaande video om een beeld te krijgen van de betekenis van dit sacrament.

Wat gebeurt er?
In de parochie Pax Christi worden toekomstige bruidsparen gezamenlijk voorbereid op het kerkelijk huwelijk. Dit gebeurt onder leiding van mensen die zelf al enige jaren getrouwd zijn. In de gesprekken wordt samen gesproken over ontmoeting, huwelijk, geloven en de kerkelijke huwelijkssluiting. Er worden hiervoor drie avonden gepland.

Daarnaast vindt een gesprek plaats met de priester die assisteert bij de huwelijksinzegening.

Aanmelden
Wilt u graag in de kerk trouwen en uw huwelijk kerkelijk laten inzegenen? Of heeft u vragen? Vul dan het formulier Huwelijk in of neem contact op met het algemeen secretariaat van de parochie (secr@parochiepaxchristi.nl ).

Liturgieboekje
Op het secretariaat is onze parochiële handleiding voor de huwelijksviering verkrijgbaar. In dit document staat de opbouw van een huwelijksviering beschreven, inclusief alle teksten die u nodig heeft voor het maken van het huwelijksboekje.

Meer informatie
U kunt achtergrondinformatie vinden over het kerkelijk huwelijk op www.huwelijksvoorbereiding.nl of door op de afbeelding bovenin dit bericht te klikken.