Grensoverschrijdend Gedrag

De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een herzien Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld. Dit vervangt het huidige Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag uit 2014.

Klik hier om over het meldpunt te lezen.

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst.

Klik hier om over de gedragscode te lezen.