Gemengd zangkoor Jubilate Deo

Als R.K. gemengd zangkoor zijn wij al meer dan 95 jaar actief in de parochie “Pax Christi”, om  alle kerkdiensten in de Bonaventurakerk muzikaal op te luisteren. Ons koor “Jubilate Deo” is een zelfstandige vereniging. Het koor bestaat uit verschillende koorgroepen en repeteert meerdere keren per week in de Dam in Woerden. De groep is hecht en trouw en de meeste leden zijn al meer dan 25 jaar lid van het koor.  Het koor geeft ook regelmatig concerten en heeft in het verleden veel concertreizen gemaakt naar Parijs, Rome en Praag.

De betreffende kerkdiensten zijn niet alleen de zondagse vieringen, maar ook de hoogtijdagen Kerstmis, Pasen, Pinksteren en nog talrijke kerkelijke feestdagen zoals onder andere Oogstdankdag, Allerzielen en Allerheiligen. Bovendien verzorgen wij daarnaast ook de uitvaart- en trouwplechtigheden. Buiten deze kerkelijke zangactiviteiten hebben wij ook vaak onze bijdrage geleverd aan de dodenherdenking op 4 mei. Ook de uitvoeringen in samenwerking met het fanfarekorps “De Vriendschap” en het orkest van “Het groene Hart” mogen niet onvermeld blijven. De Kerstmisviering in 2022, een uitvoering samen met “Het Groene Hart” orkest, was bovendien voor alle inwoners van Woerden toegankelijk.

Kortom een heel scala aan optredens met prachtige koormuziekwerken die van groot belang zijn voor onze parochiegemeenschap, die op hun beurt weer een heel groot deel uitmaakt van de Woerdense gemeenschap.

In 2025 bestaat ons koor 100 jaar en nu al zijn wij bezig met de nodige voorbereidingen om dit groots te kunnen vieren. Hiervoor zal onder meer onze dirigent/organist voor ons koor een geheel nieuwe 4 stemmige mis componeren met solisten uit ons koor en de orgelpartijen voor de orgels in de Bonaventurakerk.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij ons dagelijks bestuur, bestaande uit:
Bart de Louw – Voorzitter (0348-417457)
Lida van Rooijen – Secretaris (0348-4114420
Wil Schalkwijk – Penningmeester (0348-416582)
E-mailadres: jubilatedeo100@gmail.com